پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395 _ 28 رجب 1437 _ 5 مه 2016
جستجو :
 منوی اصلی
 
 مخصوص اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
 
 
کسب مدال طلای نمایشگاه اختراعات سوئیس 2016

کسب مدال طلای نمایشگاه اختراعات سوئیس 2016

توسط آقای دکتر صمد اسلام جمال گلزاری عضو هیئت علمی گروه بیهوشی
برگزاري كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH  »

برگزاري كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH »

توسط مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران- خرداد ۱۳۹۵
اطلاع رساني ايندكس شدن مجله

اطلاع رساني ايندكس شدن مجله

International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences
مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

آقای دکترمهدی یوسفی-گروه ایمونولوژی
آرشیو
 
 
يکشنبه 12/02/1395
تعداد بازدید: 29
يکشنبه 12/02/1395
تعداد بازدید: 27
سه شنبه 07/02/1395
تعداد بازدید: 61
دوشنبه 06/02/1395
تعداد بازدید: 64
دوشنبه 06/02/1395
تعداد بازدید: 49
دوشنبه 06/02/1395
تعداد بازدید: 39
دوشنبه 06/02/1395
تعداد بازدید: 41
شنبه 21/01/1395
تعداد بازدید: 18
شنبه 21/01/1395
تعداد بازدید: 36
شنبه 21/01/1395
تعداد بازدید: 66
آرشیو
 
 
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
شنبه 22 اسفند 1394
دوشنبه 10 اسفند 1394
دوشنبه 10 اسفند 1394
شنبه 8 اسفند 1394
پنجشنبه 8 بهمن 1394
آرشیو
 
 
پنجشنبه سیزدهم اسفند 1394
تعداد بازدید: 2343
يکشنبه نهم اسفند 1394
تعداد بازدید: 2473
يکشنبه نهم اسفند 1394
تعداد بازدید: 2415
يکشنبه نهم اسفند 1394
تعداد بازدید: 2498
دوشنبه سوم اسفند 1394
تعداد بازدید: 2860
چهارشنبه شانزدهم دي 1394
تعداد بازدید: 321
يکشنبه بیست و دوم آذر 1394
تعداد بازدید: 390
يکشنبه بیست و دوم آذر 1394
تعداد بازدید: 360
يکشنبه بیست و دوم آذر 1394
تعداد بازدید: 364
دوشنبه یازدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 331
آرشیو
 
 
شنبه پنجم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 1988
دوشنبه سی و یکم شهريور 1393
تعداد بازدید: 2500
سه شنبه سی و یکم تير 1393
تعداد بازدید: 1828
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1473
آرشیو
 
 
دکتر سینا زرین تن

دکتر سینا زرین تن

پچ محل ياب انسيزيون در جراحي هاي نخاع و ستون فقرات
چهارشنبه هفتم بهمن 1394
تعداد بازدید: 3722
دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

قطعه دهانی و راه هوایی آندوسکوپی
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 397
چهارشنبه سیزدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 583
پنجشنبه پنجم شهريور 1394
تعداد بازدید: 617
سه شنبه هشتم مهر 1393
تعداد بازدید: 1842
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1393
تعداد بازدید: 1578
سه شنبه هیجدهم شهريور 1393
تعداد بازدید: 1541
دوشنبه سی ام تير 1393
تعداد بازدید: 2166
سه شنبه هفدهم تير 1393
تعداد بازدید: 1453
سه شنبه هفدهم تير 1393
تعداد بازدید: 3241
آرشیو
 
 
مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

آقای دکترمهدی یوسفی-گروه ایمونولوژی
29/01/1395
مقاله برتر ماه فوریه2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه فوریه2016 انتخاب شد

آقایان دکتر ناصر صمدی و دکتر نصرت اله ضرغامی-گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
25/12/1394
مقاله برتر ماه ژانویه 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژانویه 2016 انتخاب شد

آقای دکترحسین صمدی کفیل-گروه میکروب شناسی
25/11/1394
 مقاله بر تر ماه دسامبر 2015انتخاب شد

مقاله بر تر ماه دسامبر 2015انتخاب شد

آقای دکتر مسعود دارابی- گروه بيوشيمي و آزمايشگاه هاي باليني
22/10/1394
مقاله برتر ماه نوامبر2015 انتخاب شد

مقاله برتر ماه نوامبر2015 انتخاب شد

آقای دکترمهدی یوسفی-گروه ایمونولوژی
28/09/1394
مقاله بر تر ماه اکتبر 2015انتخاب شد

مقاله بر تر ماه اکتبر 2015انتخاب شد

آقای دکتر صمد اسلام جمال گلزاری -گروه بیهوشی
23/08/1394
مقاله بر تر ماه اوت2015 انتخاب شد

مقاله بر تر ماه اوت2015 انتخاب شد

آقای آرش اصلان آبادی -دانشجوی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
21/06/1394
مقاله بر تر ماه ژوئیه 2015انتخاب شد

مقاله بر تر ماه ژوئیه 2015انتخاب شد

مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
26/05/1394
مقاله برتر ماه ژوئن2015 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژوئن2015 انتخاب شد

مقاله آقای دکتر جعفر مجیدی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
21/04/1394
مقاله بر تر ماه می2015 انتخاب شد

مقاله بر تر ماه می2015 انتخاب شد

مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
25/03/1394
آرشیو
 
 سلامت
چهارشنبه سی ام دي 1394
تعداد بازدید: 3433
چهارشنبه سی ام دي 1394
تعداد بازدید: 3704
سه شنبه بیست و نهم دي 1394
تعداد بازدید: 3635
يکشنبه یکم آذر 1394
تعداد بازدید: 231
يکشنبه یکم آذر 1394
تعداد بازدید: 189
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 242
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 250
يکشنبه هفدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 208
يکشنبه هفدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 203
يکشنبه هفدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 141
آرشیو
 
 
 
 
 گزارش تصویری دیدار پروفسور سمیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده پزشکی