جمعه 6 اسفند 1395 _ 26 جمادى الأولى 1438 _ 24 فوریه 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
 مخصوص اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
 
 
جلسه نهم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 27/11/95

جلسه نهم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 27/11/95

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار می نماید
آرشیو
 
 
سه شنبه 03/12/1395
تعداد بازدید: 25
سه شنبه 19/11/1395
تعداد بازدید: 80
دوشنبه 18/11/1395
تعداد بازدید: 74
شنبه 16/11/1395
تعداد بازدید: 75
شنبه 16/11/1395
تعداد بازدید: 67
شنبه 16/11/1395
تعداد بازدید: 60
شنبه 16/11/1395
تعداد بازدید: 81
يکشنبه 10/11/1395
تعداد بازدید: 82
شنبه 09/11/1395
تعداد بازدید: 72
سه شنبه 05/11/1395
تعداد بازدید: 94
آرشیو
 
 
سه شنبه 19 بهمن 1395
سه شنبه 19 بهمن 1395
چهارشنبه 6 بهمن 1395
چهارشنبه 6 بهمن 1395
چهارشنبه 6 بهمن 1395
يکشنبه 19 دي 1395
يکشنبه 19 دي 1395
يکشنبه 19 دي 1395
يکشنبه 19 دي 1395
يکشنبه 19 دي 1395
چهارشنبه 31 شهريور 1395
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
آرشیو
 
 
يکشنبه بیست و هشتم آذر 1395
تعداد بازدید: 160
ره آورد سفر آقای دکتر حسن سلیمانپور

ره آورد سفر آقای دکتر حسن سلیمانپور

عضو هییت علمی گروه طب اورژانس
يکشنبه بیست و هشتم آذر 1395
تعداد بازدید: 172
سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 165
دوشنبه پانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 127
چهارشنبه سوم آذر 1395
تعداد بازدید: 255
ره آورد سفر آقای دکتر رضا بدل زاده

ره آورد سفر آقای دکتر رضا بدل زاده

دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی تبریز
چهارشنبه سوم آذر 1395
تعداد بازدید: 195
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 202
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 172
ره آورد سفر آقای دکتر فرزاد رحمانی

ره آورد سفر آقای دکتر فرزاد رحمانی

عضو هیات علمی گروه طب اورژانس
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 176
شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 247
آرشیو
 
 
شنبه پنجم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 3018
دوشنبه سی و یکم شهريور 1393
تعداد بازدید: 3220
سه شنبه سی و یکم تير 1393
تعداد بازدید: 2447
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 2094
آرشیو
 
 
دکتر حسین صمدی کفیل

دکتر حسین صمدی کفیل

محیط کشت اختصاصی جهت شناسایی سویه های تولید کننده کارباپنماز در آزمایشگاه های بالینی
چهارشنبه بیست و دوم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 5017
دکتر سینا زرین تن

دکتر سینا زرین تن

پچ محل ياب انسيزيون در جراحي هاي نخاع و ستون فقرات
چهارشنبه هفتم بهمن 1394
تعداد بازدید: 4986
دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

قطعه دهانی و راه هوایی آندوسکوپی
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 913
چهارشنبه سیزدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 1237
پنجشنبه پنجم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1197
سه شنبه هشتم مهر 1393
تعداد بازدید: 2560
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1393
تعداد بازدید: 2117
سه شنبه هیجدهم شهريور 1393
تعداد بازدید: 2152
دوشنبه سی ام تير 1393
تعداد بازدید: 2736
سه شنبه هفدهم تير 1393
تعداد بازدید: 2067
آرشیو
 
 
03/12/1395
مقاله برتر ماه دسامبر 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه دسامبر 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهمن یوسفی هیات علمی گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
27/10/1395
مقاله برتر ماه نوامبر 2016 انتخاب شد.

مقاله برتر ماه نوامبر 2016 انتخاب شد.

آقای دکتر بهمن یوسفی-گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
23/09/1395
مقاله برتر ماه  اکتبر 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه اکتبر 2016 انتخاب شد

آقای دکتر حسین بنازاده باغی-گروه میکروب شناسی
27/08/1395
مقاله برتر ماه سپتامبر 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه سپتامبر 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهمن یوسفی -گروه بیوشیمی
25/07/1395
مقاله برتر ماه اوت 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه اوت 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهزاد برادران-گروه ایمونولوژی
27/06/1395
مقاله برتر ماه  ژوئیه  2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژوئیه 2016 انتخاب شد

جناب آقای دکتر احسان احمدپور-گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
24/05/1395
مقاله برتر ماه ژوئن 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژوئن 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهزاد برادران-گروه ایمونولوژی
23/04/1395
مقاله برتر ماه می 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه می 2016 انتخاب شد

جناب آقای دکتر نصرت اله ضرغامی-گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
27/03/1395
مقاله برتر ماه آوریل 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه آوریل 2016 انتخاب شد

آقای دکتر حسن سلیمانپور-گروه طب اورژانس
03/03/1395
آرشیو
 
 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده پزشکی
سه شنبه سوم اسفند 1395
تعداد بازدید: 29
جلسه نهم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 27/11/95

جلسه نهم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 27/11/95

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی برگزار می نماید
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
تعداد بازدید: 70
جلسه هشتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه29/10/95

جلسه هشتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه29/10/95

Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic:a multicentre, randomised, placebo-controlled trial
يکشنبه دوازدهم دي 1395
تعداد بازدید: 72
جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease: The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial
سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 95
جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

Time-Dependent Effects of Aspirin on Blood Pressure and Morning Platelet Reactivity A Randomized Cross-Over Trial
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 109
جلسه پنجم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه 95/7/28

جلسه پنجم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه 95/7/28

Intensive Blood-Pressure Loweringin Patients with Acute CerebralHemorrhage
سه شنبه سیزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 157
چهارشنبه دهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 109
جلسه سوم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه95/5/27

جلسه سوم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه95/5/27

Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women
يکشنبه هفدهم مرداد 1395
تعداد بازدید: 232
جلسه دوم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه95/4/30

جلسه دوم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه95/4/30

High-dose dexamethasone vs prednisone for treatment of adult immune thrombocytopenia: a prospective multicenter randomized trial زمان : 30/4/95 چها ...
شنبه نوزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 266
جلسه اول: 95/3/26

جلسه اول: 95/3/26

Liver injury from nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the United States
چهارشنبه نوزدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 393
آرشیو
 
 
 
 
 گزارش تصویری دیدار پروفسور سمیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده پزشکی