جمعه 19 آذر 1395 _ 10 ربيع الأول 1438 _ 9 دسامبر 2016
جستجو :
 منوی اصلی
 
 تازه ها
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی96-95
برنامه امتحتانی میدترم وپایان ترم مهر96-95
برنامه امتحانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه گروهها

گزارش عملکرد دانشکده پزشکی در سال 90
گزارش عملکرد دانشکده پزشکی در سال
 
 مخصوص اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
 
 
جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease: The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ایجاد و حفظ محیط تعاملی برای تسهیم دانش توسط دکتر محمدرضا خاجی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ایجاد و حفظ محیط تعاملی برای تسهیم دانش توسط دکتر محمدرضا خاجی

معاون نظارت و ارتقای سازمانی دفتر ارزیابی و هدایت سازمان های دانشی برتر MAKE در ایران
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

چهارمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 95/8/20 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.
جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

Time-Dependent Effects of Aspirin on Blood Pressure and Morning Platelet Reactivity A Randomized Cross-Over Trial
آرشیو
 
 
پنجشنبه 18/09/1395
تعداد بازدید: 13
دوشنبه 15/09/1395
تعداد بازدید: 36
چهارشنبه 03/09/1395
تعداد بازدید: 60
پنجشنبه 27/08/1395
تعداد بازدید: 95
شنبه 15/08/1395
تعداد بازدید: 99
دوشنبه 10/08/1395
تعداد بازدید: 99
چهارشنبه 05/08/1395
تعداد بازدید: 131
سه شنبه 04/08/1395
تعداد بازدید: 98
يکشنبه 02/08/1395
تعداد بازدید: 111
يکشنبه 02/08/1395
تعداد بازدید: 97
آرشیو
 
 
چهارشنبه 31 شهريور 1395
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
سه شنبه 25 اسفند 1394
شنبه 22 اسفند 1394
دوشنبه 10 اسفند 1394
دوشنبه 10 اسفند 1394
شنبه 8 اسفند 1394
آرشیو
 
 
سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 20
دوشنبه پانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه سوم آذر 1395
تعداد بازدید: 73
ره آورد سفر آقای دکتر رضا بدل زاده

ره آورد سفر آقای دکتر رضا بدل زاده

دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی تبریز
چهارشنبه سوم آذر 1395
تعداد بازدید: 76
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 77
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 69
ره آورد سفر آقای دکتر فرزاد رحمانی

ره آورد سفر آقای دکتر فرزاد رحمانی

عضو هیات علمی گروه طب اورژانس
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 65
شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 64
ره آورد سفر آقای دكتر هرمز آيرملو

ره آورد سفر آقای دكتر هرمز آيرملو

استاد گروه بيماريهاي مغز و اعصاب
پنجشنبه پانزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 139
سه شنبه سیزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 126
آرشیو
 
 
شنبه پنجم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 2765
دوشنبه سی و یکم شهريور 1393
تعداد بازدید: 3027
سه شنبه سی و یکم تير 1393
تعداد بازدید: 2288
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1938
آرشیو
 
 
دکتر حسین صمدی کفیل

دکتر حسین صمدی کفیل

محیط کشت اختصاصی جهت شناسایی سویه های تولید کننده کارباپنماز در آزمایشگاه های بالینی
چهارشنبه بیست و دوم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 4754
دکتر سینا زرین تن

دکتر سینا زرین تن

پچ محل ياب انسيزيون در جراحي هاي نخاع و ستون فقرات
چهارشنبه هفتم بهمن 1394
تعداد بازدید: 4775
دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

قطعه دهانی و راه هوایی آندوسکوپی
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 740
چهارشنبه سیزدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 1057
پنجشنبه پنجم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1047
سه شنبه هشتم مهر 1393
تعداد بازدید: 2396
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1393
تعداد بازدید: 1996
سه شنبه هیجدهم شهريور 1393
تعداد بازدید: 1996
دوشنبه سی ام تير 1393
تعداد بازدید: 2604
سه شنبه هفدهم تير 1393
تعداد بازدید: 1908
آرشیو
 
 
27/08/1395
مقاله برتر ماه سپتامبر 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه سپتامبر 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهمن یوسفی -گروه بیوشیمی
25/07/1395
مقاله برتر ماه اوت 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه اوت 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهزاد برادران-گروه ایمونولوژی
27/06/1395
مقاله برتر ماه  ژوئیه  2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژوئیه 2016 انتخاب شد

جناب آقای دکتر احسان احمدپور-گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
24/05/1395
مقاله برتر ماه ژوئن 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژوئن 2016 انتخاب شد

آقای دکتر بهزاد برادران-گروه ایمونولوژی
23/04/1395
مقاله برتر ماه می 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه می 2016 انتخاب شد

جناب آقای دکتر نصرت اله ضرغامی-گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
27/03/1395
مقاله برتر ماه آوریل 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه آوریل 2016 انتخاب شد

آقای دکتر حسن سلیمانپور-گروه طب اورژانس
03/03/1395
مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه مارس 2016 انتخاب شد

آقای دکترمهدی یوسفی-گروه ایمونولوژی
29/01/1395
مقاله برتر ماه فوریه2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه فوریه2016 انتخاب شد

آقایان دکتر ناصر صمدی و دکتر نصرت اله ضرغامی-گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
25/12/1394
مقاله برتر ماه ژانویه 2016 انتخاب شد

مقاله برتر ماه ژانویه 2016 انتخاب شد

آقای دکترحسین صمدی کفیل-گروه میکروب شناسی
25/11/1394
آرشیو
 
 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده پزشکی
جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

جلسه هفتم کلینیکال فارماکولوژی چهارشنبه 24/9/95

Efficacy of Folic Acid Therapy on the Progression of Chronic Kidney Disease: The Renal Substudy of the China Stroke Primary Prevention Trial
سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 3
جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

جلسه ششم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه 26/8/95

Time-Dependent Effects of Aspirin on Blood Pressure and Morning Platelet Reactivity A Randomized Cross-Over Trial
دوشنبه هفدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 27
جلسه پنجم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه 95/7/28

جلسه پنجم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه 95/7/28

Intensive Blood-Pressure Loweringin Patients with Acute CerebralHemorrhage
سه شنبه سیزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 76
چهارشنبه دهم شهريور 1395
تعداد بازدید: 44
جلسه سوم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه95/5/27

جلسه سوم کلینیکال فارماکولوژی- چهارشنبه95/5/27

Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women
يکشنبه هفدهم مرداد 1395
تعداد بازدید: 138
جلسه دوم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه95/4/30

جلسه دوم کلینیکال فارماکولوژی-چهارشنبه95/4/30

High-dose dexamethasone vs prednisone for treatment of adult immune thrombocytopenia: a prospective multicenter randomized trial زمان : 30/4/95 چهارشنبه
شنبه نوزدهم تير 1395
تعداد بازدید: 175
جلسه اول: 95/3/26

جلسه اول: 95/3/26

Liver injury from nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the United States
چهارشنبه نوزدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 280
آرشیو
 
 
 
 
 گزارش تصویری دیدار پروفسور سمیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده پزشکی