چهارشنبه 27 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 17 ژانویه 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

بروزرسانی پروفایل گوگل اسکولار اعضا محترم هیت علمی

...
دوشنبه 25 دي 1396

پایان نامه مهسا امینی

....
شنبه 16 دي 1396

برگزاری کارگاه "مرور ساختارمند کاکرین"

برگزاری گارگاه

مطابق «برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها در حوزه تحقیقات و فناوری»، کارگاه "مرور ساختارمند کاکرین" توسط مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد و با مشارکت مرکز توسعه هماهنگی و پژوهش دانشگاه (RDCC) و همچنین همکاری مرکز کاکرین ایران و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در حال برگزاری است
چهارشنبه 13 دي 1396

برگزاری کارگاه "مرور ساختارمند کاکرین"

برگزاری گارگاه

مطابق «برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها در حوزه تحقیقات و فناوری»، کارگاه "مرور ساختارمند کاکرین" توسط مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد و با مشارکت مرکز توسعه هماهنگی و پژوهش دانشگاه (RDCC) و همچنین همکاری مرکز کاکرین ایران و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در حال برگزاری است
چهارشنبه 13 دي 1396

برنامه چشم‌انداز 2020 (Horizon 2020)- بزرگترین برنامه تحقیقاتی و نوآوری در اتحادیه اروپا

...
دوشنبه 11 دي 1396

سخنرانی آقای دکتر سعید دستگیری عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

...
دوشنبه 11 دي 1396

پایان نامه مینا امن زاده

...
دوشنبه 11 دي 1396

پایان نامه دکتر سید یزدان دخت غفاری

...
دوشنبه 11 دي 1396

سخنرانی آقای دکتر مهدی فرهودی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

...
شنبه 9 دي 1396

برگزاری کارگاه مقدماتی پزشکی مبتنی بر شواهد

...
پنجشنبه 7 دي 1396