جمعه 17 مهر 1394 _ 26 ذو الحجة 1436 _ 9 اکتبر 2015
جستجو :
 منوی اصلی
 
  دستیاران
  

 

 

دکتر محبوب اسدلو                                                                   

  ایمیل   :    mahboobasadlo@yahoo.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : بررسی اثر سرترالین در کنترل پرفشاری خون مقاوم زنان ابتلا همزمان به سندروم پیش از قاعدگی

استاد راهنما : دکتر فاطمه رنجبر

استاد مشاور : دکتر فریبرز اکبرزاده

شماره تلفن : 90 3804486- 041

 

 

دکتر رامین مهدوی

  ایمیل   :   mahdavi368@gmail.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : تاثير پیریدوکسین,اسید فولیک و کوبالامین درتقويت اثر ضد افسردگي فلوکستین در اختلال افسردگی اساسی

استاد راهنما : دکتر علی فخاری

استاد مشاور : دکتر غلامرضا نورآذر

شماره تلفن  : 90 3804486- 0411


 

 

 دکتر زهرا اکبری رفیع

  ایمیل   :    zahraakbarirafi@yahoo.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : بررسی اختلالات روانپزشکی همراه با اختلال نقص توجه بیش فعالی در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر تبریز

استاد راهنما : دکتر شاهرخ امیری

استاد مشاور : دکتر علی فخاری

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر مهدی عبدلی

  ایمیل   :  abdoly_m @yahoo.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : بررسی اثرات درمانی عصاره گیاه ریسمان بر روی سلولهای مغزی و ارتباط آن با رفتارهای هیجانی و اضطرابی در موشهای صحرایی تحت تاثیر قرار گرفته در میدانهای امواج الکترومغناطیسی

استاد راهنما : دکتر علیرضا فرنام دکتر آرش خانی

استاد مشاور : دکتر امیر افشین خاکی دکتر فاطمه فتحی آزاد

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

 دکتر عظیم سالاری

  ایمیل   :    Azim75s@yahoo.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : ارتباط سندروم کاتاتونیا با اختلالات روانپزشکی و طبی

استاد راهنما : دکتر سید محمدعلی قریشی زاده

استاد مشاور : دکتر اصغر ارفعی

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

دکتر مریم شیرزادی

  ایمیل   :    maryam_sh134@yahoo.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : بررسی توانایی تکرار کلمه و ناکلمه در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

استاد راهنما : دکتر علیرضا فرنام

استاد مشاور : دکتر علی فخاری

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر زهرا خادمی

  ایمیل   :    zhrkhdm@yahho.com

ورودی : 1387

عنوان پایاننامه : بررسی تغییرات خلق ، اشتها ، شناخت در بیماران با تشخیص PMDD

استاد راهنما :  دکتر حسن شاهرخی دکتر پریچهر احمدی

استاد مشاور : دکتر فاطمه رنجبر

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر محسن خوشه

  ایمیل   :    M.khousheh@yahoo.com

ورودی : 1388

عنوان پایاننامه : بررسی عوامل موثر بر رضایت زناشویی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

استاد راهنما : دکتر شاهرخ امیری

استاد مشاور : دکتر فاطمه رنجبر دکتر علی فخاری

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا پیرزه

  ایمیل   :    rezapirzeh@gmail.com

ورودی : 1388

عنوان پایاننامه : بررسی تاثیر سرترالین در کاهش میزان ناتوانیهای بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان رازی

استاد راهنما :  دکترسید محمد علی قریشی زاده

استاد مشاور : دکتر شیدا شعفی دکتر سپیده هریزچی

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر ساناز نوروزی

  ایمیل   :    sanaznorouzi20@gmail.com

ورودی : 1388

عنوان پایاننامه : بررسی روایی و پایائی پرسشنامه تیپ شخصیتی D (DS14 ) در ایران

استاد راهنما : دکتر علی فخاری دکترپزشکی

استاد مشاور : دکتر حسین داداش زاده دکتر فریبرز اکبرزاده

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

   

 

 دکتر سارا فرهنگ

  ایمیل   :    dsfarhang@gmail.com

ورودی : 1388

عنوان پایاننامه : بررسی الگوی بیان ژنی در نیمکره راست مغز موش صحرایی به روش microarray در مدل حیوانی افسردگی

استاد راهنما : دکتر علیرضا فرنام

استاد مشاور : دکتر یداله اسدی دکتر ژاله برار دکتر علی فخاری

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر اشکان یوسفی

  ایمیل   :    Atasgbiz@yahoo.com

ورودی : 1388

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 

 دکتر فرامرز ذاکری

  ایمیل   :   Homayoon-Atabac@yahoo.com

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر مینا عافیت

  ایمیل      minaafiat@yahoo.com

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر پریسا نیاری خمس

  ایمیل   :    parisa7989@yahoo.com

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر مینا کنگرلویی

  ایمیل   :   

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر صمد همراز

  ایمیل   :   hamrazsamad@yahoo.com

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

دکتر حسین جاودانی

  ایمیل   :    Javdani_ md@yahoo.com

ورودی : 1389

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

  

 

 دکتر سید رضا موسوی

  ایمیل   :   R6mousavi@yahoo.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 

 دکتر مهرداد قائم مقامی

  ایمیل   :  pss30@yahoo.com  

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

  

 

 دکتر نجمه توکلیان

  ایمیل   :   Tavakkolian-n@yahoo.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر لادن جواهری

  ایمیل   :    javaher90@yahoo.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

  

 

 دکتر یاسمن علوی زاده

  ایمیل   :    Alavizadehyasaman@yahoo.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

 

 دکتر مصطفی فرح بخش

  ایمیل   :   Mfarahbakhsh@gmail.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411

 

    

 

 دکتر می گل تقی بیگی

  ایمیل   :    Meygol-2004@yahoo.com

ورودی : 1390

عنوان پایاننامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

شماره تلفن : 90 3804486- 0411