يکشنبه 27 اسفند 1396 _ 01 رجب 1439 _ 18 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر عطا نام خانوادگی:محمودپور
سمت سازمانی :معاون تحقیقات و فناوری شماره تماس :33364667
                                                     شرح وظایف
 
1 برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه
2 اصلاح و تعديل آئين نامه های پژوهشی دانشکده
3 ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی
4 ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
5 برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين
6 بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی
7 ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی
8 برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
9 شرکت در جلسه شورای تحصيلات تکميلی دانشکده
10 شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
11 ارزشيابی فعاليت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده
 
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :