يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 _ 05 شعبان 1439 _ 22 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
 
 
مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

آقای دکتر صمد غفاری -گروه بیماریهای قلب و عروق
مقاله برتر ماه ماس 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ماس 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

آقای دکتر علیپور - گروه آموزشی فیزیولوژی
آرشیو
 
 
شنبه 01/02/1397
تعداد بازدید: 5
شنبه 01/02/1397
تعداد بازدید: 3
شنبه 01/02/1397
تعداد بازدید: 3
سه شنبه 28/01/1397
تعداد بازدید: 24
پنجشنبه 23/01/1397
تعداد بازدید: 50
پنجشنبه 23/01/1397
تعداد بازدید: 37
پنجشنبه 23/01/1397
تعداد بازدید: 30
يکشنبه 19/01/1397
تعداد بازدید: 47
يکشنبه 20/12/1396
تعداد بازدید: 111
يکشنبه 20/12/1396
تعداد بازدید: 105
آرشیو
 
 
يکشنبه 19 فروردين 1397
يکشنبه 19 فروردين 1397
يکشنبه 19 فروردين 1397
يکشنبه 19 فروردين 1397
چهارشنبه 10 آبان 1396
چهارشنبه 10 آبان 1396
چهارشنبه 10 آبان 1396
چهارشنبه 10 آبان 1396
چهارشنبه 12 مهر 1396
چهارشنبه 12 مهر 1396
چهارشنبه 12 مهر 1396
چهارشنبه 12 مهر 1396
شنبه 13 خرداد 1396
شنبه 13 خرداد 1396
شنبه 26 فروردين 1396
آرشیو
 
 
يکشنبه نوزدهم فروردين 1397
تعداد بازدید: 32
يکشنبه نوزدهم فروردين 1397
تعداد بازدید: 35
ره آورد سفر دکتر پریناز محنتی

ره آورد سفر دکتر پریناز محنتی

عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
تعداد بازدید: 665
ره آورد سفر دکتر حسین بنازاده باغی

ره آورد سفر دکتر حسین بنازاده باغی

عضو هیات علمی گروه میکروبشناسی
پنجشنبه نوزدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 955
دوشنبه بیست و ششم تير 1396
تعداد بازدید: 533
شنبه سوم تير 1396
تعداد بازدید: 678
شنبه سیزدهم خرداد 1396
تعداد بازدید: 788
يکشنبه بیست و هشتم آذر 1395
تعداد بازدید: 928
ره آورد سفر آقای دکتر حسن سلیمانپور

ره آورد سفر آقای دکتر حسن سلیمانپور

عضو هییت علمی گروه طب اورژانس
يکشنبه بیست و هشتم آذر 1395
تعداد بازدید: 1081
سه شنبه شانزدهم آذر 1395
تعداد بازدید: 959
آرشیو
 
 
شنبه پنجم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 4628
دوشنبه سی و یکم شهريور 1393
تعداد بازدید: 4638
سه شنبه سی و یکم تير 1393
تعداد بازدید: 3562
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 3445
آرشیو
 
 
دکتر پرویز شهابی -میثم قربانی چپرپردی

دکتر پرویز شهابی -میثم قربانی چپرپردی

ساخت دستگاه ایجاد کننده ترومای مغزی ،نخاعی و عصب سیاتیک
دوشنبه چهارم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 988
دکتر حسین صمدی کفیل

دکتر حسین صمدی کفیل

محیط کشت اختصاصی جهت شناسایی سویه های تولید کننده کارباپنماز در آزمایشگاه های بالینی
چهارشنبه بیست و دوم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 7169
دکتر سینا زرین تن

دکتر سینا زرین تن

پچ محل ياب انسيزيون در جراحي هاي نخاع و ستون فقرات
چهارشنبه هفتم بهمن 1394
تعداد بازدید: 7124
دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

قطعه دهانی و راه هوایی آندوسکوپی
يکشنبه بیست و چهارم آبان 1394
تعداد بازدید: 2060
چهارشنبه سیزدهم آبان 1394
تعداد بازدید: 2175
پنجشنبه پنجم شهريور 1394
تعداد بازدید: 2084
سه شنبه هشتم مهر 1393
تعداد بازدید: 3749
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1393
تعداد بازدید: 3014
سه شنبه هیجدهم شهريور 1393
تعداد بازدید: 2855
دوشنبه سی ام تير 1393
تعداد بازدید: 3438
آرشیو
 
 
مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

آقای دکتر صمد غفاری -گروه بیماریهای قلب و عروق
26/01/1397
مقاله برتر ماه ماس 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ماس 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

آقای دکتر علیپور - گروه آموزشی فیزیولوژی
26/01/1397
مقاله برتر ماه فوریه 2018 در گروههای بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه فوریه 2018 در گروههای بالینی انتخاب شد.

آقای دکتر عطا محمودپور-گروه آموزشی بیهوشی
15/01/1397
مقاله برتر ماه فوریه 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه فوریه 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

دکتر بهمن یوسفی -گروه آموزشی بیوشیمی
15/01/1397
29/11/1396
مقاله برتر ماه ژانویه2018 در مقطع علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژانویه2018 در مقطع علوم پایه انتخاب شد.

خانم دکتر زهره بابالو و آقای محمد رضا علی پرستی
29/11/1396
مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم  بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

گروه بیهوشی-دکترصمد اسلام جمال گلزاری
22/09/1396
مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

دکتر حسین صمدی کفیل-گروه میکروب شناسی
22/09/1396
21/08/1396
مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد.

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-گروه بیهوشی
26/07/1396
آرشیو
 
 معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
يکشنبه بیست و ششم فروردين 1397
تعداد بازدید: 46
شنبه نوزدهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 64
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 89
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 87
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 69
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 60
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 71
شنبه بیست و هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 72
دوشنبه شانزدهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 76
دوشنبه شانزدهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 78
آرشیو
 
 
 
 
 
 
 گزارش تصویری دیدار پروفسور سمیعی
 
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده پزشکی
 
 مخصوص اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
 
  امروز
يکشنبه
ارديبهشت 1397
2
قمری:05 شعبان 1439

میلادی:22 آوریل 2018