دوشنبه 28 اسفند 1396 _ 02 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 آرشیومقاله برتر ماه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

مقاله برتر ماه ژانویه 2018 در مقطع گروههای بالینی انتخاب شد.

...
يکشنبه 29 بهمن 1396

مقاله برتر ماه ژانویه2018 در مقطع علوم پایه انتخاب شد.

خانم دکتر زهره بابالو و آقای محمد رضا علی پرستی
يکشنبه 29 بهمن 1396

مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

گروه بیهوشی-دکترصمد اسلام جمال گلزاری
چهارشنبه 22 آذر 1396

مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

دکتر حسین صمدی کفیل-گروه میکروب شناسی
چهارشنبه 22 آذر 1396

مقاله برتر ماه اکتبر2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

دکتر رضا بدل زاده-گروه فیزیولوژی
يکشنبه 21 آبان 1396

مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد.

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-گروه بیهوشی
چهارشنبه 26 مهر 1396

مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

دکتر محمود محامی اسکوئی-گروه انگل شناسی
سه شنبه 25 مهر 1396

مقاله برتر ماه اوت 2017 انتخاب شد.

دکتر بهمن یوسفی گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
شنبه 25 شهريور 1396

مقاله برتر ماه ژوئیه2017 انتخاب شد.

آقای دکترحسین بنازاده باغی گروه میکروبشناسی
چهارشنبه 25 مرداد 1396

مقاله برتر ماه ژوئن 2017 انتخاب شد

آقای دکتر بهمن یوسفی هیات علمی گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
دوشنبه 26 تير 1396