شنبه 1 ارديبهشت 1397 _ 04 شعبان 1439 _ 21 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 25 شهريور 1396     |     کد : 1688

مقاله برتر ماه اوت 2017 انتخاب شد.

آقای دکتربهمن یوسفی
گروه بیوشیمی و ازمایشگاههای بالینی
مقاله بر تر ماه: اوت2017


 
J Pineal Res. 2017 Aug; 63(1).

Melatonin: A pleiotropic molecule that modulates DNA damage response and repair pathways.

Majidinia M1, Sadeghpour A2,3, Mehrzadi S4, Reiter RJ5, Khatami N6,7, Yousefi B8,9,10.

Author information

1-Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

 2-  Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine and Shohada Educational Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
3-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
4-Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 
5-Department of Cellular and Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA.
 
 
6-Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
 
7-Students Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
8-Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
9-Molecular Targeting Therapy Research Group, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
10-Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
IF= 10.391


نوشته شده در   شنبه 25 شهريور 1396  ساعت  11:39   توسط   معصومه بهاری    تعداد بازدید  469
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
تایید شده در 1396/06/25 ساعت 11:39 توسط
PDF چاپ بازگشت