يکشنبه 27 اسفند 1396 _ 01 رجب 1439 _ 18 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1393     |     کد : 463

دکتر محامی اسکویی- استادیار انگل شناسی-آقای وحید رهنمای حیاتی

...

 

                                                                             

 آقای وحید رهنمای حیاتی                                                                      دکتر محامی اسکویی

 بررسی ژنوتايپ­های انگل انتروبیوس ورمیکولاریس به دست آمده از نمونه‌های آلودة انسانی در شهرستان تبریز با استفاده از ژن ميتوکندريال سيتوکروماکسيداز 1 (cox1 ) به روش PCR-Sequencing

انتروبیوس ورمیکولاریس یکی از شایع‌ترین کرم‌هایانگلی به ویژه در بین کودکان است.بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه كه برای اولین بار در ایران انجام پذيرفت، در این مطالعه ژنوتایپ Bانتروبيوس ورميكولاريس، ژنوتایپ انسانی این نماتود در شهرستان تبریز مي­باشد.در این مطالعه دو نوع توالی B1 و B2به دست آمد.همه توالی‌های B1 با توالیهای ثبت شده در بانک ژن متفاوت بودند و برای اولین بار به عنوان (Single Nucleotide Polymorphism)SNP جدید در این مطالعه معرفی گردید. توالی‌های B2با تعدادی از توالی های ثبت شده در بانک ژن کاملآ مشابه بودند.نمونه­ای از توالی­های مربوط به B1 باAccession number KJ780776و B2 باAccessionnumber KJ780777 حاصل از اين مطالعه در GenBank ثبت گردیده و قابل دسترسی می­باشند.نتايج مربوط به تعيين ژنوتايپ­ انگل­های مهم بيماريزا در يک منطقه می­تواند در مطالعات مختلفی از جمله مطالعات مربوط به پيشگيری و کنترل بيماری، اپيدميولوژی، درمان و مقاومت­های دارويی مورد استفاده قرار گيرند. با پیشرفت روشهای مولکولی در سال­هاي اخير شیوع میکروارگانیسمها و مخازن آلودگی با دقت بيشتري مورد ارزیابی قرار مي­گيرند. همچنین این روشها آگاهی بیشتری در زمینة اپیدمیولوژی، تکامل و انتشار بسیاری از بیماریها در اختيار ما قرار می­دهند. بنابراین مطالعة حاضرنيز میتواند پایه و اساس برای طراحی مطالعات بعدی در زمینة موارد مطرح شدة فوق باشد.

 

 


نوشته شده در   پنجشنبه 27 شهريور 1393  ساعت  10:34   توسط   سویل صدرالدینی    تعداد بازدید  2945
ویرایش شده در سه شنبه 8 مهر 1393 ساعت 09:50 توسط سویل صدرالدینی
تایید شده در 1396/01/24 ساعت 8:46 توسط
PDF چاپ بازگشت