دوشنبه 28 اسفند 1396 _ 02 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ ثبت اختراعات                            
      ...
چهارشنبه 11 اسفند 1395
مطالب/ دعوت از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای شرکت در کارگاه میکروفلوئیدیک                            
      ...
شنبه 9 بهمن 1395
مطالب/ پانزد همین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      ...
دوشنبه 29 آذر 1395
مطالب/ اولین همایش بین‌المللی تروما و مراقبت‌های بحرانی اورژانس. تبریز- ایران                            
      7 الی 9 مهر 1395 ،ارسال مقالات: 11 شهریور 1395-تبریز
با همکاری انجمنهاای طب اورژانس ایران و ترکیه و فدراسیون بین المللی شوک، با امتیاز بازآموزی

دوشنبه 28 تير 1395
صفحات/ شورا                            
     
دوشنبه 13 مرداد 1393