يکشنبه 27 اسفند 1396 _ 01 رجب 1439 _ 18 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با گروه فیزیک پزشکی تبریز
مطالب/ آقای دکتر سید حسین راستا به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت                            
      ...
چهارشنبه 31 شهريور 1395
مطالب/ دفاعییه خانم فاطمه فاموری                            
      ...
دوشنبه 3 اسفند 1394
مطالب/ دکترجلیل پیرایش به مرتبه دانشیاری ارتقاء يافت                            
      ...
يکشنبه 15 آذر 1394
مطالب/ سركارخانم مائده جعفري                            
      ...
يکشنبه 15 شهريور 1394
مطالب/ دکتر پريناز محنتي-گروه فیزیک پزشکی                            
      ...
پنجشنبه 5 شهريور 1394
صفحات/ مقررات و آیین نامه های گروه                            
     
جمعه 20 اسفند 1389
صفحات/ اخبار                            
     
جمعه 20 اسفند 1389
صفحات/ اعضای هیئت علمی وکارکنان                            
     
جمعه 20 اسفند 1389
صفحات/ گروه فیزیک پزشکی                            
     
جمعه 20 اسفند 1389