برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
 
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

مقاله برتر ماه آوریل2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

خانم دکتر بینا افتخارسادات -گروه طب فیزیکی و توانبخشی
پنجشنبه 17 خرداد 1397

مقاله برتر ماه آوریل2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

خانم دکتر بینا افتخارسادات -گروه طب فیزیکی و توانبخشی
پنجشنبه 17 خرداد 1397

مقاله برتر ماه آوریل 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

گروه آموزشی بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر بهمن یوسفی
پنجشنبه 17 خرداد 1397

مقاله برتر ماه آوریل 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

گروه آموزشی بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر بهمن یوسفی
پنجشنبه 17 خرداد 1397

پایان نامه مینا آقازاده

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397

پایان نامه عباس احمدی

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397

پایان نامه زینب لطیفی

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397

پایان نامه امیر فتاحی

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397

پایان نامه گلتاج بایرامی

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397

پایان نامه سحر ابراهیمی

...
چهارشنبه 9 خرداد 1397