برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

لیست مشخصات و وضعیت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در گروه باکتری‌شناسي و ويروس‌شناسي

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب‌شناسي پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی وضعیت
1 الناز شاهرخی ارشد میکروب شناسی 92 فراغت از تحصیل
2 نسیم اسدی ارشد میکروب شناسی 93 فراغت از تحصیل
3 مینا یکانی ارشد میکروب شناسی 93 فراغت از تحصیل
4 فرزانه فرشخواهی ارشد میکروب شناسی 93 فراغت از تحصیل
5 القار سلطانی ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
6 مینا علی نژاد ارشد میکروب شناسی 94 پژوهش
7 آرزو نوعی اسکوئی ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
8 زهرا آقاپور اجاقکندی ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
9 الهام شیخ ساران ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
10 شیما اعتمادی ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
11        
12 مینا آقامالی ارشد میکروب شناسی 94 فراغت از تحصیل
13 جواد نژادی ارشد میکروب شناسی 95 فراغت از تحصیل
14 حامد امامی کامل آباد ارشد میکروب شناسی 95 پژوهش
15 حمیده ریش شربیانی ارشد میکروب شناسی 95 پژوهش
16 یلدا همت یار ارشد میکروب شناسی 95 پژوهش
17 آیدین لله زاده ارشد میکروب شناسی 95 فراغت از تحصیل
18 فریبا نعیمی ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
19 پیوند کاشی لنگرودی ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
20 شبنم باغبانی جاوید ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
21 فائزه عباسزاده ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
22 بهنام فتحی نزاد ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
23 ناصر عبدی ارشد میکروب شناسی 96 پژوهش
24 مهدی اصغری عظمی ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
25 وحید عارفی ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
26 مریم علیزاده ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
27 پریسا صالحی ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
28 سیده زهرا سالمی ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
29 فائزه احمد زاده ارشد میکروب شناسی 97 پژوهش
30 مرضیه امامی دیزجی ارشد میکروب شناسی 98 آموزش
31 نویده کریمی انصاری ارشد میکروب شناسی 98 آموزش
32 پریا شکرالهی ارشد میکروب شناسی 98 آموزش
33 سید برانوش نوفل ارشد میکروب شناسی 98 انتقالی
 
   
 
  
 
 

دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس‌شناسي پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی وضعیت
1 زهرا رمضان نیا ارشد ویروس شناسی 96 پژوهش
2 زهرا صادقیان ارشد ویروس شناسی 96 پژوهش
3 مهتاب فراش باشی ارشد ویروس شناسی 96 پژوهش
4 نیما همت ارشد ویروس شناسی 96 پژوهش
5 امین عبادی ارشد ویروس شناسی 96 پژوهش
6 اکبر حسن زاده ارشد ویروس شناسی تکمیل ظرفیت 96 آموزش
7 ربابه فغانی ارشد ویروس شناسی تکمیل ظرفیت 96 پژوهش
8 مسلم قاسمی نیا ارشد ویروس شناسی تکمیل ظرفیت 96 پژوهش
9 مطهره شفیعی ارشد ویروس شناسی تکمیل ظرفیت 96 انتقال به تهران
10 پریسا شیری آقباش ارشد ویروس شناسی 98 آموزش
11 مریم عاجل ارشد ویروس شناسی 98 آموزش
 
 
 
دانشجویان دکتری تخصصی باکتری‌شناسي پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی وضعیت
1 سجاد زمانلو Ph.D باکتری شناسی 91 فراغت از تحصیل
2 فرزانه خدائی Ph.D باکتری شناسی 92 فراغت از تحصیل
3 رباب آذرگون Ph.D باکتری شناسی 92 فراغت از تحصیل
4 معصومه مدحی Ph.D باکتری شناسی 92 فراغت از تحصیل
5 محمدعلی نوشک Ph.D باکتری شناسی 92 فراغت از تحصیل
6 محمدیوسف معمار Ph.D باکتری شناسی 93 فراغت از تحصیل
7 محمدعلیپور Ph.D باکتری شناسی 93 فراغت از تحصیل
8 رسول حسین ­پور Ph.D باکتری شناسی 93 پژوهش
9 هنار نارنجی Ph.D باکتری شناسی 93 فراغت از تحصیل
10 فاطمه همتی Ph.D باکتری شناسی 94 پژوهش
11 ابوالفضل وهابی Ph.D باکتری شناسی 94 پژوهش
12 ناصر علیزاده Ph.D باکتری شناسی 95 فراغت از تحصیل
13 احمد مؤبد Ph.D باکتری شناسی 95 فراغت از تحصیل
14 پوریا قلیزاده Ph.D باکتری شناسی 95 پژوهش
15 رقیه نوری Ph.D باکتری شناسی 96 پژوهش
16 لیلا یوسفی Ph.D باکتری شناسی 96 پژوهش
17 حامد ابراهیم­ زاده لیل آبادلو Ph.D باکتری شناسی 96 پژوهش
18 مهدی کاشفیه Ph.D باکتری شناسی 97 پژوهش
19 هادی فیضی Ph.D باکتری شناسی 97 پژوهش
20 هیوا کدخدا Ph.D باکتری شناسی 97 آموزش
21 مهلا شهریاری Ph.D باکتری شناسی 98 انتقالی
22 الهام شیخ ساران Ph.D باکتری شناسی 98 آموزش
23 ادریس نبی زاده Ph.D باکتری شناسی 98 آموزش
 
 
 
 
دانشجویان محترم جهت تکمیل اطلاعات دانشجویی و صدور اتیکت شناسایی، لطفاً یک قطعه عکس پرسنلی جدید خود را به مسئول دفتر گروه تحویل دهید.