جستجو :
 منوی اصلی
 
  نحوه عضویت در کتابخانه دانشکده پزشکی

نحوه عضویت در کتابخانه دانشکده پزشکی  

 کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی با ارائه یک قطعه عکس و با ارائه کارت دانشجویی می توانند عضو الکترونیکی کتابخانه شده و از منابع آن استفاده نمایند. (لینک فرم عضویت)

اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان دانشکده نیز با ارائه یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی، می توانند عضو کتابخانه شده و از منابع آن استفاده نمایند.  (لینک فرم عضویت)

 دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز فقط با ارائه کارت دانشجویی و یا کارت ملی می توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

 

 

شرایط امانت کتاب

1-تمام دانشجویان دانشکده می توانند حداکثر سه کتاب به مدت 15 روز در امانت داشته باشند. ( به جز اطلسها)

2- دانشجویان مهمان با ارائه گواهی از آموزش دانشکده و کارت دانشجویی صادر شده از دانشگاه، مجاز به استفاده از منابع کتابخانه حداکثر به تعداد 3 جلد و به مدت 15 روز خواهند بود.

 

3- دانشجویان دانشگاه تبریز با ارائه کارت دانشجویی فقط 1جلد کتاب به مدت 15 روز می توانند در امانت داشته باشند.

 

4- اطلس ها جزء منابع مرجع بوده و فقط در سالن مطالعه کتابخانه با ارائه کارت دانشجویی یا عضویت قابل استفاده می باشند. و حداکثر یک شب به امانت داده می شوند.

 

 

برچسب ها :