برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

نحوه عضویت در کتابخانه دانشکده پزشکی  

 کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی با ارائه یک قطعه عکس و با ارائه کارت دانشجویی می توانند عضو الکترونیکی کتابخانه شده و از منابع آن استفاده نمایند. (لینک فرم عضویت)

اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان دانشکده نیز با ارائه یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی، می توانند عضو کتابخانه شده و از منابع آن استفاده نمایند.  (لینک فرم عضویت)

 دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز فقط با ارائه کارت دانشجویی و یا کارت ملی می توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

 

 

شرایط امانت کتاب

1-تمام دانشجویان دانشکده می توانند حداکثر سه کتاب به مدت 15 روز در امانت داشته باشند. ( به جز اطلسها)

2- دانشجویان مهمان با ارائه گواهی از آموزش دانشکده و کارت دانشجویی صادر شده از دانشگاه، مجاز به استفاده از منابع کتابخانه حداکثر به تعداد 3 جلد و به مدت 15 روز خواهند بود.

 

3- دانشجویان دانشگاه تبریز با ارائه کارت دانشجویی فقط 1جلد کتاب به مدت 15 روز می توانند در امانت داشته باشند.

 

4- اطلس ها جزء منابع مرجع بوده و فقط در سالن مطالعه کتابخانه با ارائه کارت دانشجویی یا عضویت قابل استفاده می باشند. و حداکثر یک شب به امانت داده می شوند.