برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای شهروز بهادری

 
رديف اختصاصي عناوين
1 برنامه ريزي کلاسی گروههای آموزشی علوم پايه
2 کنترل برگزاری  كليه کلاسهای درسی  مقاطع علوم پايه-فيزيوپاتولوژي-اكسترني
3 كنترل ليستها از نظر غيبت بيش از حد نصاب دانشجويان واعلام به مسئولين وگروههاي آموزشي ودانشجويان
4 كنترل حضوروعدم حضور اساتيد و واعلام كتبي به گروههاي آموزشي و مسئولين
5 برنامه ريزي كلاسهاي جبراني (کلاسهای تشکیل نشده) و فوق برنامه
6 برنامه ريزي امتحانات ميان ترم و پايان ترم
7 نظارت در برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم
8 امورات مربوط به حق التدريسي اساتيد
9 امورات مربوط به اساتيد وصدور گواهی تدریس
10 همكاري با واحد هاي مختلف در خصوص نظر خواهي از دانشجويان
11 هماهنگي جهت برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه دانشجويان پزشكي-تحصيلات تكميلي-دانشكده نوين
12 شركت در جلسات كميته فرهنگي وكميته پيشنهادات دانشگاه
 
 
 
سمت سازمانی:کارشناس ارشد امور کلاس ها و امتحانات

  • 33376951
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/18/