جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای سعید نام خانوادگی:مرادی
سمت سازمانی :متصدی سمعی و بصری آموزش شماره تماس :3376923
شرح وظائف و مسئولیتهای مسئول سمعی و بصری

 

رديف اختصاصي

عناوين

1

کنترل تجهیزات کمک آموزشی کلاسها و گروههای آموزشی

2

گزارش اعلام نیاز خریدها و تعمیرات تجهیزات سمعی و بصری

3

خدمات مشاوره در تهیه فایلهای ارائه مطالب برای اساتید و جلسات دفاع از پاياننامه

4

فرآيند انجام اسكني تصاوير ، فایلهای متنی و كليشه براي اعضاء هيات علمي

5

نظارت بر صحت عملکرد رایانه ها و سیستم صوتی کلاسها قبل از برگزاری کلاس

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :