برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای حسین فرد

 

1-    کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوط به امور اداری

2-    مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز

3-    تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

4-    نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکزرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق

5-    انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی ،انتصاب،ترفیع،مرخصی هاو سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب

6-    بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها

7-    بررسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل، انجام امور اداتری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق

8-    بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد و طراحی فرم های جدید با تنوجه به نیازهای پرسنلی کارکنان .

9-    شرکت در جلسات و کمسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم

10-          اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد  و پیگیری نتایج آن

11-          پیشنهاد انتصاب ، انتقال، ترفیع ، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه

12-          بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی، ماموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر

13-          تهیه گزارش های لازم در مورد فعالیت ها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب  برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور

14-          نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنعهادات در این مورد


سمت سازمانی:

  • 33364657