جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقاي دكترسيدكاظم نام خانوادگی:شكوري
سمت سازمانی :ریاست دانشکده شماره تماس :3364672
 
دکترای تخصصي طب فیزیکی و توانبخشی
رتبه دانشگاهي :استاد

 

  ‍CVمشاهده فايل

shakouri@tbzme.ac.ir

skshakouri@gmail.com

وظایف رئیس دانشکده
الف) نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ،اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده

ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ،پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده یا آموزشکده

د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده

ه) پیشنهاد  بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده

و) نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده یا آموزشکده

ز) ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح) بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :