جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر محمد نام خانوادگی:رحمتی یامچی
سمت سازمانی :ریس اداره آموزش شماره تماس :33364651

شرح وظایف رئیس اداره آموزش:
  1. سرپرستی مجموعه کارکنان حوزه اداره آموزش تخصصی و فوق تخصصی، آموزش دوره پزشکی عمومی و آموزش تحصیلات تکمیلی
  2. حفظ التزام حوزه اداره آموزش بر استمرار حسن اجرای مقررات آموزشی در حیطه کارکنان، دانشجویان ،آموزش ، آزمون ها و آمار
  3. پذیرش مسئولیت و انجام کلیه مکاتبات مرتبط با  اداره آموزش
  4. شرکت در جلسات ، کمیته ها و شوراهای مرتبط با اداره آموزش در دانشکده  و دانشگاه
  5. پاسخ گوئی حضوری و مکتوب به درخواست های دانشجویان
       مسئول بلافصل : معاونين آموزشی دانشکده                                    تلفن ثابت: 33364651            تلفن داخلی : 257