برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای دکتر مجید اصلان آبادی

 

ایمیل: aslanabadi1@yahoo.com

1-
ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه  و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق ، تنبیه و و سایر روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

2-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

3-سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدوده مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی

4-ارزشیابی صحیح و عادلانه و بموقع کارکنان تحت سرپرستی خود

5-نظارت بر حضور و غیاب کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم

6-اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه

7-نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب ، برق، تلفن و تاسیسات  دانشکده با همکاری واحد مرکزی

8-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

9-نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی ، خدماتی و تعمیراتی دانشکده

10- نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و درخواست گزارشات لازم در خصوص انبار گردانی هر سال یکبار

11-شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها، کمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی در صورت لزوم

12-پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری ،فنی ،آموزشی و سایر

13-نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه یت آئین نامه ها و مقررات موضوعه

14-نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده

15- نظارت بربرقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه دانشکده و ارائه طریق راه حل های مناسب در مواقع ضروری

انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشکده در غیاب رئیس دانشکده در زمینه اداری و مالی برابر مقررات
 


سمت سازمانی:معاونت اداری و مالی

  • 3364653
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/81/