برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای ایوب اسمعیل پور

1-.باز کردن پرونده واسم نویسی پرونده وجایگزینی آن در زونکن مربوطه دانشجویان جدیدالورود
 
2-دریافت وثبت کلیه نامه های وارده به بایگانی در پرونده های دانشجویان
 
3-دریافت ریزنمرات از اداره آموزش وجایگزین در پوشه های مربوطه
 
4-تعویض پرونده حجیم درصورت لزوم
 
5-کپی از نامه ها ودرج در پرونده های دانشجویان
 
6-تحویل پرونده به همگاران آموزشی وبازپسگیری آنها ودرج در زونکن مربوطه

سمت سازمانی:متصدی بایگانی آموزش

  • 33364650
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/99/