برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

پیام مدیر گروه:
 

دکتر سید کاظم شکوری: رئیس دانشکده پزشکی
دكتر بینا افتخارسادات: مدیر گروه
دكتر محمد رهبر: معاون آموزش دوره پزشکی عمومی

دكتر فریبا اسلامیان: معاون آموزش تخصصي گروه
دكتر وحيده توپچي‌زاده: معاون  پژوهشی گروه
دکتر یعقوب سالک زمانی: عضو هیئت علمی گروه
دکتر علیرضا پیشگاهی : عضو هیت علمی گروه
دکتر ندا دولتخواه: مدیر مرکز تحقیقات


 

منشي گروه: محمدزاده

محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا (ع (
 
تلفن دفتر گروه 041- 33373967:

 

پست الکترونیکی گروه:

                                                 tbzpmr@gmail.com

 

 

کوريکولوم آموزشي

 

 برنامه استراتژیک گروه آموزشی طب فیزیکی وتوانبخشی

اهداف راهبردی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

بیانیه اهداف و رسالت گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش ارزشیابی درونی