گروه طب فیزیکی و توانبخشی

 


مدیر گروه: دكتر بینا افتخارسادات
معاون آموزش دوره پزشکی عمومی : دکتر ندا دولتخواه
معاون آموزش تخصصي گروه : دكتر فریبا اسلامیان
معاون  پژوهشی گروه :
دكتر وحيده توپچي‌زاده
عضو هیئت علمی : دکتر یعقوب سالک زمانی
عضو هیئت علمی : دکتر سید کاظم شکوری
عضو هیئت علمی : دكتر محمد رهبر
مدیر مرکز تحقیقات : دکتر ندا دولتخواه

مسئول دفتر گروه: سرکار خانم شبنم فرشداران
محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا (ع (
 تلفن دفتر گروه 041- 33373967

پست الکترونیکی گروه: tbzpmr95@gmail.com                                            

پیام مدیر گروه:
گروه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام رضای تبریز با همکاری متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی، رزیدنتها، فیزیوتراپیست ها، کاردرمانها و گفتاردرمانها در فیلدهای توانبخشی عصبی و موسکولواسکلتال ارائه خدمات تشخیصی و درمانی می نماید.
توانبخشی عصبی مختص بیماران سکته مغزی و سایر بیماران نظیر پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس و .. جزء اهداف اصلی درمانی می باشند.
توانبخشی موسکولواسکلتال با مدالیته های مختلف، ورزش درمانی و آموزش بیماران از اهداف این گروه است. توانبخشی ریوی برای بیماران بستری در سایر بخشها از وظایف دیگر اعضای تیم می باشد.
الکترودیاگنوزیس جامع توسط متخصصین برای بیماران بستری و سرپائی انجام شده و بهترین درمان مناسب را برای شما فراهم می سازد.
 

 

کوريکولوم آموزشي

 برنامه استراتژیک گروه آموزشی طب فیزیکی وتوانبخشی

اهداف راهبردی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

بیانیه اهداف و رسالت گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش ارزشیابی درونی