برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلیمحل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا(ع)- ط اول
تلفن دفتر گروه: :33342889-33810810 فاکس دفترگروه: 33342889
مدير گروه: آقاي دکترمحمد یزدچی
معاون آموزشي دوره پزشکی عمومي: خانم دکتر شیدا شعفی
معاونت آموزشی دوره تخصصی و فوق تخصصی : آقاي دکتر مازيار هاشميلر
معاون پژوهشي گروه: خانم دکتر مهناز طالبی
معاون آموزشي بيمارستان:آقاي دکتر مسعود شیرمحمدی
منشی گروه :خانم رقیه طباطبائی و خانم فرحنازپورخلیل
تعداد اعضاي هيئت علمي: 14