برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

مدیر گروه فیزیک پزشکی:

آقای دکتر جلیل پیرایش اسلامیان

معاون تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک پزشکی:

آقای دکترعلیرضا فرج الهی

معاون آموزشی گروه فیزیک پزشکی:

خانم دکتر پریسا اخلاقی

معاون پژوهشی گروه فیزیک پزشکی:

خانم دکترپریناز محنتی

مشاورپژوهشی گروه فیزیک پزشکی:

آقای دکتر سیدحسین راستا

آدرس: دانشگاه علوم پزشکي تبريز- دانشکده پزشکي-طبقه اول- گروه فيزيک پزشکي

تلفاکس

33364660- 041

پیام مدیرگروه:

 

         امروزه علم پزشکی بدلیل ضرورت نیاز به ابزار در تشخیص ودرمان ، بدون داشتن دانش مناسب کاربری واثرات ابزارهای معاینات تشخیصی وهمچنین دستگاههای درمانی، نه تنها ازکارآمدی مناسبی برخوردارنخواهد بود بلکه بصورت یک تیغ دولبه چه بسا سبب تحمیل صدمات زیستی بر نوع بشرخواهد گردید. دراین راستا تجهیزدانشی دست اندرکاران امورتشخیص ودرمان پزشکی( اعم از پرسنل متخصص وپیراپزشکان)، جزو مسئولیت های خطیرمتخصصین فیزیک پزشکی وعلوم وابسته محسوب می شود. پیشرفت روزافزون فن آوری های مورد استفاده دراین زمینه وبروز عوارض درازمدت اثرات ناشی از کاربرد ابزارهایی با تشعشعات پرتوزای یونسازوغیریونساز، لزوم افزایش آگاهی و روزآمد کردن دانش کاربران را اجتناب ناپذیرکرده است. دراین مرحله انتظارمیرود فیزیک پزشکی با دارابودن گرایش های متنوع علمی، بتواند قابلیت لازم را در این خصوص فراهم آورد وچه بسا درشکوفائی هرچه بیشترفن آوری های نوین نیز سهم بسزائی داشته باشد. در این راستا، گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی تبریز درتلاشی روزافزون سعی داشته است که با شناسانیدن جایگاه واقعی علم فیزیک پزشکی ومیدان عمل آن به دانشجویان رشته های مختلف دوره های عمومی وتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رسالت خود را دراین زمینه درحد توان وبا امکانات موجود بانجام برساند. بنابراین با اجرای فعالیت های آموزشی وپژوهشی درون وبرون گروهی، بین دانشکده ای وحتی همکاریهای بین دانشگاهی ازیک سووازطرف دیگرتربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، درراستای سیاست های توانمندسازی جامعۀ علمی دانشگاهی حرکت می نماید. از طرف دیگر، همکاری مستمر متخصصین این رشته در بخش های بالینی درجهت خدمت رسانی علمی واجرای وظایف محوله به عنوان فیزیست اززمینه فعالیت های گروه فیزیک پزشکی تبریزمحسوب میشود. امیدوارم مطالب سایت گروه با معرفی جامع گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی تبریز برای اساتیدمحترم و دانشجویان ، بسترلازم را برای شناسانیدن جایگاه واقعی این گروه وفعالیتهای جاری آن فراهم نماید و چشم اندازی شفاف از فیزیک پزشکی را دراختیار صاحبنظران و علاقمندان قرار دهد.