اعتبار بخشی موسسه ای

اعتبار بخشی موسسه ای در دانشکده پزشکی تبریز انجام شد.

ثبت نام دستیاران جدید الورود

ثبت نام دستیاران جدیدالورود در دانشکده پزشکی تبریز

گروه آموزشی میکروب شناسی و ویروس شناسی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور در گروه آموزشی میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی با اساتید این گروه آموزشی دیدار و گفتگو کرد.

جلسه با پزشکی قانونی استان

دیدار رئیس دانشکده پزشکی تبریز با مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی

  اختراع روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه

  روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه در موارد انتخابی با برونکوسکوپ فیبرو پتیک بنام روش تخلیه با تزریق سالین نرمال توسط دکتر محمد اسمعیل حجازی

  ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

  تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی توسط تیم توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

  ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

  تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی

  ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

  ثبت اختراع تولید قطعات SCFV آنتی بادی انسانی توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

   مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی 2021

   مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

   مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی2021

   مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

   مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی 2021

   مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک

    تقویم آموزشی

    تقویم آموزشی نیمسال اول 1402 مصوب شورای آموزشی دانشگاه

    اطلاعیه

    شیوه نامه چرخه آزاد دانشجویان کارورزی

    دفاع از پایان نامه

    زمان دفاع از پایان نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی (اصلاحیه)

    منابع آزمون

    اصلاح منابع آزمونهای جامع دوره دکتری پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی سالتحصیلی 1403-1402