آزمون ارتقا وگواهینامه دستیاران

آزمون ارتقا وگواهینامه دستیاران گروههای آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سالجاری مورخه 23/4/1401 در مرکز آزمون دانشگاه و محل آزمون دانشکده پزشکی برگزار شد.

برگزاری دومین کنگره هکتون تکنولوژی آموزش علوم پزشکی

تمدید مهلت ارسال ایده ها و محصولات نوآورانه در حوزه تکنولوژی های آموزش علوم پزشکی

نحوه ثبت نام و استفاده از اکانت اینترنت و ایمیل دانشگاه

نحوه ثبت نام و استفاده از اکانت اینترنت و ایمیل دانشگاه

گرامیداشت روز معلم

گرامیداشت روز معلم 

  جشنواره

  جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

  دعوتنامه

  دعوتنامه نشست با ارزیابان بیرونی اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی

  مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی 2021

  مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

  مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی2021

  مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

  مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی 2021

  مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک

  ارتقا

  ارتقا آقای دکتر نیکزاد شهیدی از دانشیاری به استادی ( سال 1401)

  مصوبه

  ابلاغ مصوبه شانزدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی

  ارتقاء

  ارتقاء آقای دکتر سید حسین راستا از دانشیاری به استادی (سال 1401)

  ارتقاء

  ارتقاء خانم دکتر ساناز موسوی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

  ارتقاء

  ارتقاء آقای دکتر تورج اسودی استادیاری به دانشیاری (سال 1401)

   اختراع روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه

   روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه در موارد انتخابی با برونکوسکوپ فیبرو پتیک بنام روش تخلیه با تزریق سالین نرمال توسط دکتر محمد اسمعیل حجازی

   ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

   تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی توسط تیم توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

   ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

   تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی

   ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

   ثبت اختراع تولید قطعات SCFV آنتی بادی انسانی توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

    مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی 2021

    مقاله برتر ماه ژوئن گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

    مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی2021

    مقاله برتر ماه سپتامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک پزشکی

    مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی 2021

    مقاله برتر ماه نوامبر گروههای آموزشی - گروه ژنتیک

     جشنواره

     جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

     دعوتنامه

     دعوتنامه نشست با ارزیابان بیرونی اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی

     مصوبه

     ابلاغ مصوبه شانزدهمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی

     ابلاغ

     ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم زارع نهندی به عنوان معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی