دوشنبه 28 اسفند 1396 _ 02 رجب 1439 _ 19 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  گروه علوم تشريحی


مدير گروه :آقاي دکتر دکتر علی عابدالهی
تعداد اتاق هاي موجود در گروه: 32

مساحت گروه: 650 متر
مساحت زيربناي فضاي اداري و دفتر کار اعضاء هيأت علمي 70
تعداد کل اعضاء هيأت علمي 13

مساحت زيربناي فضاي اداري (کارکنان) 30
تعداد کل کارکنان 8

مساحت زيربناي فضاي آموزشي گروه (کلاس درس) 550
تعداد کل دانشجويان 18

تعداد اتاق هاي مربوط دانشجويان تحصيلات تکميلي: 2 اتاق

3تلفن گروه: 33342086 فکس گروه: 3342086