برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

اساتید دانشگاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
استادیار
بیوشیمی بالینی
دکتر اصغر ارفعي
روانپزشکی
دانشیار
33803353
روانپزشکی
دكتر محمد اصغري
جراحی مغز و اعصاب
دانشیار
جراحی مغز و اعصاب
علي اصفهاني
داخلی
استادیار
داخلی
ارتوپدی
استادیار
ارتوپدی
دکتر محسن امجدي
ارولوژی
دانشیار
ارولوژی
محبوب پور آقايي
طب اورژانس
دانشیار
04133352078
طب اورژانس
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی و توانبخشی
کودکان
دانشیار
کودکان
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
چشم
استاد
چشم
پزشکی اجتماعی
استادیار
پزشکی اجتماعی
جراحی قلب و توراكس
دانشیار
33373920
جراحی قلب و عروق
جراحی قلب و توراكس
دانشیار
33373920
جراحی قفسه صدری
کودکان
دانشیار
کودکان