برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

مقطع فيزيوپاتولوژي


 خانم توران میرزایی                     کارشناس آموزش پیش بالینی
خانم شیرین یوسف ضیائی           کارشناس آموزش پیش بالینی


شماره تماس :33378766
 
 
 
  آیین نامه و مقررات آموزشی
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 اصول کلی تغذیه
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 آمار پزشکی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 ایمنی شناسی بالینی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 ایمنی شناسی پزشکی نظری و عملی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 ژنتیک پزشکی
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 مدیریت سلامت در حوادث و بلایا
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 مقدمات بیماریهای گوارش و کبد
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 5 شرح حال و معاینه فیزیکی 1 (نظری و کارآموزی)
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس خون
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس غدد-آمار پزشکی و روش تحقیق
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 کورس قلب
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس سمیولوژی نظری
برنامه درسی و امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 6 درس فارماکولوژی نظری و عملی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس گوارش
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7  کورس ریه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم7 کورس کلیه
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 کورس روماتولوژی
برنامه درسی امتحانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی ترم 7 درس پاتولوژی اختصاصی نظری و عملی
برنامه کارگاه ارتباط پزشک با بیمار دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی