برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

مقطع انترني

خانم  فاطمه نجفی    کارشناس ارشد آموزش کارورزی
خانم زهرا فرجی           کارشناس آموزش کارورزی
شماره تماس :33376953 

 
چرخه انترنی ورودی91 و 92 و بهمن 91
چرخه انترنی ورودی بهمن 92
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس  ارشد  آموزشی مقطع انترنی
ارائه واحد در طول مرحله كارورزي باليني دوره پزشكي