يکشنبه 1 بهمن 1396 _ 03 جمادى الأولى 1439 _ 21 ژانویه 2018
جستجو :
  معاونت تحصیلات تکمیلی
حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکترجلیل پیرایش اسلامیان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه کاری
شرح وظایف
جلسه آبان 1396، جلسه آذر1396
مسئول دفترحوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
حمیده پورنصیر
کارشناس مدیریت 
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
کارشناس ارشد
(امورآموزشی تحصیلات تکمیلی)
کارشناس (امورMSc) کارشناس (امورMSc)
بیت اله عباسی
کارشناس خدمات آموزش
شرح وظایف
1
کارشناس
شرح وظایف
2
کارشناس
شرح وظایف
 
 لینک های مرتبط