1. چگونه می توانم عضو کتابخانه شوم؟ با تکمیل درخواست عضویت از طریق نرم افزار کتابخانه به نشانی azarsa.tbzmed.ac.ir  و ارائه کارت دانشجویی جهت تایید عضویت
  2. کتابخانه تا چه ساعتی دایر است؟ مخزن کتابخانه شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 2 بعدازظهر، پنج شنبه 8 صبح تا ا بعدازظهر و سالن مطالعه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10شب
  3. چند جلد کتاب می توانم امانت بگیرم؟ 3 جلد به مدت دو هفته
  4. آیا می توانم از پایاننامه ها استفاده کنم؟ بله پایاننامه ها با ارائه کارت دانشجویی در داخل کتابخانه قابل استفاده می باشد
  5. آیا دانشجویان سایر دانشگاهها دسترسی به پایاننامه ها را دارند؟ از طریق سایت می توانند مشخصات و چکیده پایاننامه ها را ببینند در صورت نیاز به مطالعه داشتن معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل ضروری می باشد
  6. چگونه می توانم منابع کتابخانه را جستجو کنم؟ از طریق سایت azarsa.tbzmed.ac.ir  
  7. آیا برای جستجو باید به کتابخانه مراجعه کنم؟ خیر در صورت دسترسی به اینترنت در هر جا قابل جستجو می باشد
  8. آیا میتوانم تلفنی کتابها را تمدید کنم؟ بله از طریق شماره تماس 33364658
  9. در صورت مفقود شدن کتاب چه باید کرد؟ باید عین کتاب خریداری و تحویل کتابخانه گردد در صورت موجود نبودن کتاب، فرد به کمیته کتاب دانشگاه مستقر در کتابخانه مرکزی معرفی می شودو پس از طی مراحل قانونی، وجه کتاب دریافت می گردد.
  10. آیا می توانم از CD های موجود امانت بگیرم؟ بله به مدت سه روز CD ها به اعضای کتابخانه امانت داده می شوند.
  11. چگونه ایمیل دانشگاهی و اکانت اینترنت دریافت کنیم؟فرم مخصوص اکانت اینترنت از صفحه اول وب سایت دانشکده پزشکی قسمت پیوندها پرینت کرده و پر میکنید و به همراه کپی کارت دانشجویی و کارت ملی تحویل انفورماتیک داده و اکانت دریافت میکنید.