برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 
       


نام و نام خانوادگي: ژاله روحاني
رشته تحصيلي : علوم اجتماعي - گرايش پژوهشگري
سال استخدام : 16/4/1370
عنوان سازماني: كارشناس خدمات آموزشي
واحد خدمت: EDO دانشكده پزشكي
مسئوليت : كارشناس گروههاي آموزشي علو پايه :علوم تشريح و بافت شناسي- بيوشيمي - انگل شناسي - ايمني شناسي - ژنتيك

 
                           

رقیه ماکویی

   کارشناس آمار
                     

    
 


سهیلا مجتبائی مطلق
 لیسانس آمارو مدارک پزشکی
 کارشناس EDO (علوم پایه )
 گروه : فیزیک پزشکی , فیزیولوژی , میکروب شناسی