برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فرهاد میرزایی کانی گلزار
سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش  
پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
تلفن تماس: 04133344133

    
 


نام و نام خانوادگی: سهیلا مجتبائی مطلق
سمت:  کارشناس EDO
پست سازمانی :کارشناس پژوهش
تلفن تماس: 04133344133
نام و نام خانوادگی: خانم ژاله روحانی
سمت:  کارشناس EDO
پست سازمانی :کارشناس آموزش
 تلفن تماس: 04133344133
                           


نام و نام خانوادگی: خانم رقیه ماکوئی
سمت:  کارشناس ارشد  EDO
پست سازمانی :کارشناس ارشد آمار
تلفن تماس:04133344133
ایمیل:   Rmakuyi@@yahoo.com  
نام و نام خانوادگی: آقای رضا علمی
پست سازمانی :متصدی امور دفتری
 تلفن تماس: 04133344133