برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

پرسنل-دفتر توسعه آموزش

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فرهاد میرزایی کانی گلزار
سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش  
پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسن جلیلیان حامد
سمت: قائم مقام دفتر توسعه آموزش
پست سازمانی : متخصص طب اورژانس و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی MPH
تلفن تماس: 04133344133
   
      

نام و نام خانوادگی: خانم رقیه ماکوئی
سمت:  مسئول ارزشیابی اساتید و کارشناس مسئول اعتباربخشی
پست سازمانی : دکتری تخصصی آمار
تلفن تماس:04133344133
ایمیل:   Rmakuyi@@yahoo.com  
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اکرم آذرآبدار
پست سازمانی :کارشناس آموزشی گروههای علوم پایه
 تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: خانم فریناز سعیدی
سمت: کارشناس EDO

پست سازمانی : دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: خانم فریبا حسن نژاد
سمت:
مسئول پورتال EDO
پست سازمانی : ارشد ارتباطات
 تلفن تماس: 04133344133نام و نام خانوادگی: آقای منصور آسمانی
پست سازمانی : کارشناس امور بالینی
 تلفن تماس: 04133344133