برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

اعضاء ثابت کمیته

آقاي  دکترشكوري ریاست دانشکده
آقای دکتر مشکینی معاون امور هیأت علمی دانشکده
آقای دکتر سلیمانی راد
آقای دکتر خوش باطن
خانم دکتر سیما عابدی آذر
آقای دکتر حسینپور فیضی
مدیر یا معاونین گروه بر حسب هیات علمی متقاضی از همان گروه