گایدلاین های آموزشی


1-راه کار طبابت بالینی فرآیند تزریق خون
2-راه کار طبابت بالینی مديريت اختلالات فشارخون در حاملگی
3-راه کارطبابت بالینی تشخیص،مراقبت و درمان بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن در ایران
4- راه کار طبابت بالینی مدیریت ، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی
5- راه کارطبابت بالینی رتینو پاتی دیابتی بومی شده برای جمعیت ایرانی
6- راه کار طبابت بالینی تشخیص،درمان  و پیگیری سرطان پروستات
7- راه کار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه
8- راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان کم کاری تیروئید
9- راه کار طبابت بالینی پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
10- راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان بیماری های تیروئید در بارداری و پس از زایمان
11- سیاست های اجرایی )ضوابط( بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور
12- شناسنامه و استاندارد خدمت کاربرد اولتراسوند و تکنیک کاویتاسیون به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز موضعی و سلولیت
13- کاربرد فرکانس رادیوی(RF) به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز و سفت کردن بافت (Tightening)
14- دستورالعمل مداخلات مربوط به "بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب"1
15- دستورالعمل مداخلات مربوط به "بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب"2
16-راه کار طبابت بالینی استفاده ازآنتی بیوتیک پشگیرانه  در اعمال جراحی عمومی
17-راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان پرکاری تیروئید
18-راه کار طبابت بالینی برخورد با بیمارتروما به سر در بزرگسالان
19-راه کار طبابت بالینی ارائه خدمات پس از زایمان جهت ارتقاء سلامت مادر و شیرخوار
20-شناسنامه و استاندارد خدمت مانیتورینگ فشار مغزی) به همراه دما و اکسیژن مغزی)  ICP Monitoring
21-دستورالعمل برخورد با تشنج پایدار
22-راه کارطبابت بالینی تشخیص،ارزیابی ، یپش گیری، و مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان و بزرگسالان
23-استانداردهای ناباروری
24-دستورالعمل برخورد با دیس رفلکسی اتونوم در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی
25-دیس رفلکسی ضایعات نخاعی
26-شناسنامه و استاندارد خدمت آسپیراسیون یا عمل دکمپرسیون نوکلئوس پولپوزوس دیسک بین مهره ای کمری )گردنی( از طریق پوست- تزریق دیسکوژل
27-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ بادکش گذاری خشک و تر
28-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ تحریک الکتریکی سوزن در نقاط طب سوزنی
29-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ تزریق در نقاط طب سوزنی
30-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژحرارت درمانی با گیاه موکسا
31-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ خون گیری محدود با نیشتر
32-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ روش سوزن زدن و چسب مخصوص در گوش
33-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ سنگ درمانی با روغن مخصوص
34-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ طب سوزنی
35- شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ طب سوزنی نشایی
36- شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ  چینی
37-شناسنامه و استاندارد خدمت آبدرمانی     Hydrotherapy , Aquactic, physiotherapy ,Aquatic exercise, hydrotherapy
-38 شناسنامه و استاندارد خدمت لیزرتراپی پرتوان High Power Laser therapy (HPLT)
-39 شناسنامه و استاندارد خدمت اکسترا کوپورال شاک ویوتراپی Exteracorporal shockwave therapy(ESWT)
-40شناسنامه و استاندارد خدمت مگنت تراپیMagnet therapy
41-شناسنامه و استاندارد خدمت فيزيوتراپی قفسه سينه با يا بدون مداليتی بیماران بستریChest Physiotherapy With or Without Modality
42-فيزيوتراپی یک یا چند ناحیه بیماران بستری با یا بدون مدالیته hospitalized patients  Physiotherapy of one or more areaswith or without modality for
43-راه کار طبابت بالینی" خدمات معنوی جهت بیماران مبتلا به سرطان"
44-راه کار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان مثانه
45-شناسنامه واستاندارد خدمت جراحی چاقی و متابولیک Bariatric(obesity) & Metabolic surgery