جستجو :
 منوی اصلی
 
  کمیته ترفیع هیأت علمی

اعضاء کمیته


آقاي  دکترشكوري ریاست دانشکده
آقای دکتر مشکینی معاون امور هیأت علمی دانشکده
آقای دکترسليمانپور معاون تحقیقات وفناوری
آقای دکتر آقا محمدی معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی
آقای دکترامير نيا معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
آقای دکتر حضرتیان معاون تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم حسن خانی مسئول کارگزینی دانشکده