برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

درباره معاونت

رسالت معاونت

 

ماموريت معاونت امور هيات علمي يكپارچه سازي كليه امور مرتبط با گروههاي آموزشي و اعضا هيات علمي دانشکده در جهت استفاده كامل از پتانسيل ها و توسعه توانمندي هاي آنان در راستاي ارتقاي كيفي و كمي آموزشي ، پژوهشي و خدماتي جهت وصول به اهداف دانشکده در راستای تحقق سياستها و برنامه­هاي مدیریت هیأت علمی دانشگاه میباشد.

 

برخی از مهمترین اهداف معاونت امور هيأت علمي :

1. پاسداشت شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه­ای پزشکی

2. پيگيری اجرای سياستها و برنامه های امور هيأت علمی دانشگاه

3. جمع آوری و پردازش اطلاعات عملکردی گروههای آموزش و اعضای هيأت علمی از ساير حوزه ها بويژه معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

4. ساماندهی امور مرتبط با جذب اعضای هيأت علمی (نیاز سنجی و فراخوان)

5. نیاز سنجی آموزشی و برنامه ريزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش‌های مورد نياز اعضای هيأت علمی

6. پايش و ارزشيابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مدیران، گروههای آموزشی و اعضای هيأت علمی

7. انجام امور کارشناسی مرتبط با تمام وقتي، کلنیک ویژه، ترفیع و ارتقا و تبديل وضعیت اعضای هیأت علمی

شرح وظايف معاونت امور هيئت علمي:

1. ارتقاي اعضاي هيئت علمي

2. ترفيعات اعضاي هيئت علمي

3. جذب اعضاي هيئت علمي جديد (نيازسنجي ، جذب ، به كارگيري)

4. تبديل وضعيت استخدامي

5. انجام امور مربوط به تمام وقتي اعضاي هيئت علمي

6. ارزشيابي كمي و كيفي فعالتيهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي

7. صدور احكام مديران سيستم

8. به روز كردن بانك اطلاعاتي اعضاي هيات علمي

9. مسائل رفاهي و فرهنگي اعضاءهيئت علمي