برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای یاسر احدی    کارشناس معاونت هیات علمی 

خانم ویدا صابریان  کارشناس معاونت هیات علمی
 
آقای هادی ایلغمی     کارشناس علم سنجی کمیته منتخبشماره تماس :33373208