برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای یاسر احدی    کارشناس امور هیات علمی 

خانم مودت حسینی  کارشناس امور هیات علمی
 
آقای هادی ایلغمی     کارشناس علم سنجی کمیته منتخبشماره تماس :33373208