برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر سید کاظم شکوری شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : آقای رسول دهقان شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری
اسامـی افــــراد : خانم رحیمه اصغری شماره داخلــی : 297
شماره مستقیم : 33364672 شمــاره فـکـس : 33364659
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : آقای دکتر مجید اصلان آبادی شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 33364653 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری
اسامـی افــــراد : خانم زهرا حسین زاده شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : 33364653 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور اداری
اسامـی افــــراد : آقای حسین فرد شماره داخلــی : 265
شماره مستقیم : 33364657 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور حسابداری
اسامـی افــــراد : آقای صمد طایفه شماره داخلــی : 270
شماره مستقیم : 33373743 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول IT
اسامـی افــــراد : آقای مهندس محمد رضا علیمددی شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول وب سایت و اتوماسیون
اسامـی افــــراد : خانم مهندس معصومه بهاری شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : کارشناس انفورماتیک
اسامـی افــــراد : آقای مهندس اصلان حاجیلو شماره داخلــی : 429
شماره مستقیم : 33376731 شمــاره فـکـس :