برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

 دانشجويان دوره اول - ورودي 79 

1- اردوان قازانچايي  (فارغ التحصیل)

2- رضا نوازش  (فارغ التحصیل)

3- عطاا... حاج حسني  (فارغ التحصیل)

دانشجويان دوره دوم- ورودي 81

1- بهنام محمدي قلعه بين  (فارغ التحصیل)

2- محمدرضا فرشچيان  (فارغ التحصیل)

3- محسن انتظاري  (فارغ التحصیل)

4- شهرام خادم وطن  (فارغ التحصیل)

دانشجويان دوره سوم- ورودي 83

1- افشين برازش  (فارغ التحصیل)

2-سيما رستمي  (فارغ التحصیل)

3- ريتا زرعي کار  (فارغ التحصیل)

 دانشجويان دوره چهارم - ورودي 85

1- بهروز مهدوي  (فارغ التحصیل)

2- کريم حاتم نهاوندي  (فارغ التحصیل)

3-صديقه سرافراز  (فارغ التحصیل)

4-  نهضت رستم پور  (فارغ التحصیل)

 دانشجويان دوره پنجم- ورودي87

1- ليلا محامي اسکوئی  (فارغ التحصیل)

2- مريم حاجي زاده  (فارغ التحصیل)

3- احسان احمد پور  (فارغ التحصیل)

4- جلال زمان  (فارغ التحصیل)

دانشجويان دوره ششم- ورودي88

1- ندا ابوالسلطاني  (فارغ التحصیل)

2- شبنم اسفرم  (فارغ التحصیل)

3- نصيبه شهبازي  (فارغ التحصیل)

4- محمد حسن کهنسال کشکي (فارغ التحصیل)

دانشجويان دوره هفتم- ورودي 89

1- ناهيد مطهري  (فارغ التحصیل)

2-اميررضا جوادي  (فارغ التحصیل)

3-مجيد يزدان جويي  (فارغ التحصیل)

4-آرش رسولي  (فارغ التحصیل)

5- پيمان حيدريان  (فارغ التحصیل)

دانشجویان دوره هشتم - ورودی 90

1- فائزه حمیدی  (فارغ التحصیل)
2- وحید رهنما   (فارغ التحصیل)
3- محمد فتح اله زاده  (فارغ التحصیل)
4- نادر قبولی مهربانی  (فارغ التحصیل)
5- طاهر نعمتی  (فارغ التحصیل)

دانشجویان دوره نهم- ورودی91

1- اعظم یزدان پرست  (فارغ التحصیل)
2- ساناز تقی زاده  (فارغ التحصیل)
3- زهرا جعفرپور  (فارغ التحصیل)
4- محمد مرادی  (فارغ التحصیل)
5- آرام خضری  (فارغ التحصیل)
6- عباس نجفی نسب  (فارغ التحصیل)
7- سید علی شریعت زاده  (فارغ التحصیل)
8- بهروز احمدی  (انصراف از تحصیل)

دانشجویان دوره دهم - ورودی 92

1- طاهره میکائیلی قلعه  (فارغ التحصیل)
2- مرضیه ناصری  (فارغ التحصیل)
3-رقیه قویونچی   (فارغ التحصیل)
4- مریم عزلتی  (فارغ التحصیل)
5- مهدی قدرتی  (فارغ التحصیل)
6- اسعد محمدزاده  (فارغ التحصیل)
7- مجید کرامت (فارغ التحصیل)
8- رضا برحمت  (فارغ التحصیل)

دانشجویان دوره یازدهم - ورودی 93

1- کاووس مومنی  (انصراف از تحصیل)
2- مهدی پارسایی  (فارغ التحصیل)
3- صبا رجبی  (فارغ التحصیل)
4- یعقوب آزادی  (فارغ التحصیل)
5- پریا علیزاده  (فارغ التحصیل)
6- زهرا قدرتی  (فارغ التحصیل)
7- جعفر نوری سلطان آبادی (فارغ التحصیل)

دانشجویان دوره دوازدهم ورودی 94

1- مهدی خیاطی (مراحل پژوهشی پایان نامه )
2- سیروی مهرانی مقدم (مراحل پژوهشی پایان نامه)
3- رقیه قربانی ثانی (انصراف از تحصیل)
4- زهرا علیزاده (مراحل پژوهشی پایان نامه)
5- آرش فتح اللهی (مراحل پژوهشی پایان نامه)
6- حسن دیدارلو (مراحل پژوهشی پایان نامه)
7- قربان سخائی (انتقال)

دانشجویان دوره سیزدهم  ورودی 95
1- محمد علی مراد خانی  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
2- نیر مهدی زاد  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
3- هانیه صفرپور  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
4- بهروز نوروزی  (مراحل پژوهشی پایان نامه)

دانشجویان دوره چهاردهم ورودی 96

1-سپیده محمودزاده  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
2- ال ناز کاظمی امجد  (انصراف از تحصیل)
3- ثریا محمدی اسفنجانی  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
4- حدیث جعفری  (مراحل پژوهشی پایان نامه)
5- مهناز جعفری
  (مراحل پژوهشی پایان نامه)


دانشجویان دوره پانزدهم ورودی97

1-سوسن جباری پور (اشتغال به تحصیل- مراحل آموزشی)
2-فهیمه دلیر بایرامی زاده(اشتغال به تحصیل- مراحل آموزشی)
3-فروغ اشتری(شروع به تحصیل با دانشجویان جدید الورود ترم 1)

دانشجویان دوره شانزدهم ورودی 98

1- صبا رمضان زاده( اشتغال به تحصیل- مراحل آموزشی)
2- مهدی حسن زاده( اشتغال به تحصیل- مراحل آموزشی)