برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

شرايط عضويت

اعضای محترم هیات علمی دانشکده با ارائه یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی خود می توانند عضو کتابخانه گردند.
کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی با ارائه یک قطعه عکس و اصل کارت دانشجویی خود و اعلام مشخصات مورد نیاز عضو کتابخانه گردند.
دانشجویان سایر دانشکده ها و همچنین دانشگاه ارس نمی توانند عضو دائمی کتابخانه باشند . و برای استفاده از کتابخانه ارائه کارت
انشجویی ضروری می باشد.

 

شرایط امانت

هر عضو کتابخانه پزشکی می تواند حداکثر 3 جلد کتاب به مدت 2 هفته به امانت بگیرد. در صورت نیاز، فرد امانت گیرنده در تاریخ برگشت کتاب می تواند تقاضای تمدید مهلت امانت نماید، و در شرایطی که کتاب درخواست کننده ای نداشته باشد و رزرو نشده باشد به مدت 2 هفته دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

امانت سی دی به مدت 3 روز می باشد.

افراد غیر اعضا با ارائه کارت شناسایی معتبر( دانشجویی یا ملی) می توانند با ارائه مشخصات کامل و شماره تماس حداکثر 2 جلد کتاب به مدتی که کتابخانه تعیین می نماید کتاب به امانت بگیرد.

کتب رفرنس جهت مطالعه در کتابخانه می باشد، در صورت نیاز به تشخیص میز امانت به مدت یک شب در مواقع عادی و نیز روزهای تعطیل به امانت داده می شود.

جهت مطالعه کتب در داخل کتابخانه ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

در صورت نیاز به منبعی خاص،  کتابخانه از عضو مورد نظر پیگیری خواهد نمود و عضو موظف به عودت کتاب در زمان تعیین شده توسط کتابخانه می باشد.

عدم رعایت مقررات و احترام به قوانین به خصوص در مورد رعایت تاریخ برگشت و تمدید کتب، کتابخانه با توجه به سابقه ی عضو، وی را ملزم به

جریمه نقدی به مبلغ 1000 ریال به ازای هر روز تاخیر ( واریز به حساب تمرکز درآمدهایآموزشی و رفاهی دانشکده پزشکی تبریزنزد بانک ملی
 
شعبه دانشگاه2178190548008) و همچنین  محرومیت از خدمات کتابخانه نماید و درصورت تکرار، طبق دستور العمل برخورد خواهد شد.


فرد امانت گیرنده متعهد خواهد بود در حفظ و نگهداری کتب امانت گرفته خود کوشا باشد.

دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت استفاده از منابع کتابخانه ملزم به داشتن معرفی نامه کتبی از دانشگاه متبوع و اخذ دستور از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده می باشند.