جستجو :
 منوی اصلی
 
  هیئت علمی
علوم پایه :
 
ایمن شناسی میکروب و ویروس شناسی
انگل شناسی بیو شیمی و آزمایشگاههای بالینی
فیزیولوژی فیزیک پزشکی
علوم تشریحی  ژنتیک پزشکی


 
علوم بالینی :
 
داخلی زنان و مامائی پزشکی اجتماعی
 چشم گوش و حلق و بینی پوست
پاتولوژی رادیولوژی و رادیو تراپی ارولوژی
بیماریهای عفونی بیماریهای قلب و عروق بیماریهای مغز و اعصاب
جراحی عمومی جراحی قلب و ریه جراحی مغزو اعصاب
اورتوپدی بیهوشی روانپزشکی
 طب فیزیکی و توانبخشی طب اورژانسی   کودکان