جستجو :
 منوی اصلی
 
  معاونت پژوهشی -امور ترفیع پایه
 فعاليتهاي پژوهشي اساتيد يكي از مهمترين آثار علمي آنان مي‌باشد كه در اين واحد فعاليتهاي مذكور مطابق با دستورالعمل حداقل‌هاي پژوهشي جهت ترفيع پايه سالانه طبق مندرجات و مستندات مربوطه بررسي و نتيجه به رياست محترم دانشكده منعكس مي‌گردد.


دستورالعملهای مربوط به ترفیع پایه سالانه
کاشناسان مسئول امور پایه