جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 428
ديروز : 738
ماه : 24494
 
  اعضای هیئت علمی مشاور پژوهشی گروههای پایه

 

گروه علوم تشريح : (سركار خانم دکتر لیلا روشنگر- سركار خانم دكترآزاده منتصري)

گروه فيزيولوژي : (سركار خانم دكتر گيسو محدث-  جناب آقاي دکتر محمدرضا علیپور)

گروه ميكروبشناسي : (سركار خانم دكترآلكا حسني)

گروه فيزيك پزشكي :(جناب آقاي دكتر حسين راستا)

گروه ايمونولوژي :(جناب آقاي دكتر توحيد كاظمي- جناب آقاي دكترمهدي يوسفي— جناب آقاي دكترمجيد فرش دوستي حق)

گروه بيوشيمي : (جناب آقاي دکتر امیر قربانی حق جو- جناب آقاي دكتراكبر حسني- جناب آقاي جلال قره سوران-
جناب آقاي دكترعلي مطاع-
سركار خانم دكتر فاطمه خاكي خطيبي-سركار خانم دكتر سیما منصوری ) 

 گروه انگل شناسي : (جناب آقاي دکتر تیمور حضرتیان – جناب آقاي دكتر محمودمحامي اسكويي)