برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آقای دکتر عطا محمودپور

     
مشاهده CV                                             
  شرح وظایف
 

1 برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه
2 اصلاح و تعديل آئين نامه های پژوهشی دانشکده
3 ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی
4 ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
5 برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين
6 بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی
7 ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی
8 برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
9 شرکت در جلسه شورای تحصيلات تکميلی دانشکده
10 شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
11 ارزشيابی فعاليت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده
 
 
                        
                دکتر عطا محمودپور   رشته:  بيهوشي

               سمت: عضو هیئت علمی- معاون تحقيقات و فناوري دانشکده پزشکی 
             
                رتبه : استاد
Email address:amahmoodpoor@yahoo.com
 
                    
  10- 8
 
12-10 14-  12
 شنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده ICU  بيمارستان شهدا ICU  بيمارستان شهدا
 یکشنبه شوراي آموزشي دانشكده ICU  بيمارستان شهدا شوراي پژوهشي تحصيلات تكميلي دانشكده
 دوشنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده ICU  جنرال بيمارستان امام رضا ICU  جنرال بيمارستان امام رضا
 سه شنبه شوراي معاونين دانشكده  
شوراي پژوهشي دانشگاه / شوراي فناوري دانشگاه
 
ICU  بيمارستان شهدا
 چهارشنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده شوراي ارتقاي تحقيقات باليني دانشگاه ICU  جنرال بيمارستان امام رضا
 پنج شنبه دفتر معاونت پژوهشي دانشكده/ICU  ICU  بيمارستان شهدا ICU  بيمارستان شهدا

پیام معاون تحقیقات و فناوری
 

سمت سازمانی:معاونت تحقیقات و فناوری , معاون تحقیقات و فناوری

  • 33364667
  • https://medfac.tbzmed.ac.ir/PChart/9/109/