جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای علی نام خانوادگی:خلیل زاد
سمت سازمانی :کارشناس امور دانش آموختگان شماره تماس :33376953
فرم تسویه حساب از مراکز دانشگاهی
مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی

فرایند دسترسی دانش آموختگان به  برنامه پورتال جهت پیگیری مراحل صدور و تایید فرم فراغت از تحصیل
شرح وظائف و مسئولیتهای کارشناس امور دانش آموختگان

رديف اختصاصي

عناوين

1

امور فارغ التحصيلي و صدور فرم فراغت از تحصيل براي دانشجويان مقطع دكتري رشته پزشكي و مقاطع كارشناسي ارشد و Ph.D تحصيلات تكميلي و ثبت در سامانه

2

ارسال خلاصه پرونده تحصيلي به حوزه معاونت محترم آموزشي دانشگاه (از دي ماه 1395 بصورت بايگاني الكترونيكي و اسكن مدارك انجام مي پذيرد).
 

3

تطبيق مشخصات با سوابق موجود و تاييد دانشنامه هاي فارغ التحصيلان
 

4

انجام مكاتبات و درخواست هاي دانش آموختگان
 

5

اخذ مجوز و پاسخ به استعلام فرم هاي خارجي در مورد مدارك تحصيلي دانش آموختگان دانشكده

 
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :