جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر داود نام خانوادگی: آقامحمدي
سمت سازمانی :معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی شماره تماس :33364650
متخصص بیهوشی
رتبه دانشگاهي :دانشیار

مشاهده CV

 

شرح وظایف معاون دوره پزشکی عمومی

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :