برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

ثبت نام
انتخاب واحد
انتقال موقت(مهمان)
تمدید سنوات
مرخصی تحصیلی
آزمون جامع (Ph.D.)
تصویب عنوان پایاننامه
گزارش پیشرفت پایاننامه
پیش دفاع پایاننامه
دفاع پایاننامه
دوره خارج کشور شش ماهه تکمیلی PhD