جستجو :
 
 
 
رئیس هسته: جناب آقای دکتر شکوری

دبیرهسته : سرکارخانم دکتر سولماز فخاری

کارشناسان هسته: خانم المیرا زارع حبشی وخانم سئوین مقدم پور

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-1396

لیست اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پزشکی

لیست جدید دانشجویان استعداد درخشان