برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی 
مدير گروه: دکتربهزاد برادران
 
معاون آموزشي پزشکی عمومی: دکترفرهاد جدیدی
 
معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی: دکترتوحید کاظمی
 
معاون پژوهشی: دکتر مهدي يوسفي
 
مسئول آزمایشگاههای گروه:دکتر سیامک صندوقچیان

مسئول برگزاری ژورنال کلاب و سمینارهای دانشجویی:دکتر سیما شاه محمدی

مسئول بخش هماتولوژي  : دكتر  سعید سلالی
 
تلفن:33364665-041
فكس:33364665-041

پیام مدیر گروه:
 

دانش ايمونولوژي همپاي ساير علوم با سرعت به پيش مي رود و محققين در سراسر جهان يافته هاي خود را به صورت مقالات و كتاب هاي مختلف به جهان پزشكي عرضه مي نمايند و همواره افق هاي تازه اي را در برابر پويندگان اين علم قرار مي دهند.

امروزه ايمونولوژي در كليه عرصه هاي تشخيص ، درمان و تحقيقات پزشكي جزو دانش هاي برتر حوزه علم پزشكي محسوب مي شود. كمتر حوزه اي مي توان يافت كه در ارتباط با علم ايمونولوژي نباشد يا بي نياز از اين علم باشد.
ايمونولوژي در تشخيص ، كنترل و درمان بيماري ها نقش بسزايي داشته و لذا در ارتقاء سلامت جامعه اهميت بسزايي دارد. شاخه هاي متعدد ايمونولوژي نظير ايمونولوژي پيوند ، ايمونولوژي تومور ، ايمونولوژي بيماري عفوني ، ايمونولوژي تغذيه ، ايمونونوروسايكولوژي و ايمونولوژي ورزشي وروش هاي درماني نظير تارگت تراپي سرطان ، استفاده از سايتوكاين ها و آنتي بادي هاي مونوكلونال در درمان انواع سرطان ها و بيماريهاي اتوايميون زمينه كار و تحقيق را براي محققين علوم پايه و باليني فراهم كرده است و از طرف ديگر به علت گستردگي و اهميت علم ايمونولوژي دانشجويان دكتري حرفه اي نظير دانشجويان پزشكي ، داروسازي و دندانپزشكي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي رشته هاي مختلف علوم پزشكي نياز مبرم به مطالعه و درك مفاهيم ايمونولوژي دارند.
فراهم سازي بستر آموزشي مناسب در زمينه ايمونولوژي براي دانشجويان دوره هاي عمومي و تخصصي و تربيت متخصصين خلاق از وظايف اصلي گروه ايمونولوژي پزشكي محسوب مي گردد كه تنها با استفاده درست از فرصت هاي موجود و برنامه ريزي صحيح ميسر مي گردد.

دکتر بهزاد برادران مدیر گروه ایمنی شناسی