برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

مدیرگروه:

دکتر رعنا کیهان منش

معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی:

دکتر رضا بدل زاده

معاون آموزشی عمومی:

دکتر فریبا میرزایی باویل

معاون پژوهشی:

دکتر پرویز شهابی

مشاوران پژوهشی گروه:

دکتر گیسو محدث
دکتر محمدرضا علیپور
 

آدرس پستی گروه: تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز– دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی
کد پستی 14766-51666

تلفن و فکس: 04133364664