برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلیمحل استقرار دفتر گروه: مرکز آموزشي و درماني سينا
مدير گروه: دکترمهدي اميرنيا
معاون آموزشي دوره تخصصی گروه: دکتر حمیده عظیمی علمداري
معاون آموزشي دوره عمومي گروه: دکتر سارا صنيعي
رئيس بخش: دکتر محمد رضا رنجکش
مسئول برنامه دستياري: دکتر عسل صدري
معاون پژوهشي گروه: دکتر ارمغان قره آغاجي زارع
معاون آموزشي بيمارستان: دکتر یلدا جباری مقدم
متصدي امور دفتري گروه: فرناز ليمويي
تلفن دفتر گروه: 35498236و 35406612
 E-Mail: Dermato.sina@gmail.com


کوريکولوم آموزشي